Θεσμός οι διακρίσεις των Εκπαιδευτηρίων στον διαγωνισμό EUROSCOLA.

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη συνεχίζουν και φέτος τη δυναμική παρουσία τους στο διαγωνισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUROSCOLA.

Η μαθήτρια της β΄ Λυκείου Μανούκα Φ. διακρίθηκε μεταξύ τριακοσίων δέκα πέντε (315) συμμετεχόντων στο διαγωνισμό που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νέων στο Στρασβούργο τον προσεχή Νοέμβριο.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τέτοιων διακρίσεων από μαθητές του σχολείου μας καθώς επί σειρά ετών μαθητές του σχολείου μας έχουν διακριθεί στον ίδιο διαγωνισμό.

Η μαθήτρια Μανούκα Φ. θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συνεργαστεί με άλλους νέους της Ευρώπης. Ο διαγωνισμός αυτός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσφέρει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την Ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν μαθητές της β΄ και γ΄Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;».

Η αξιολόγηση των εργασιών έγινε από επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και η οποία επέλεξε τις καλύτερες εργασίες.

- Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας- έκθεσης, λήφθηκαν υπόψη τα εξής κριτήρια:

1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.

2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του Σχολείου.

Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στην Έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμήθηκαν βάσει μοριοδότησης (Έκθεση 60%, Ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%).

Θερμά Συγχαρητήρια και πάντα Επιτυχίες!