Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν και … Αγγλικά! – 08/2015

Η Διεύθυνση και οι Συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη Συγχαίρουν θερμά τους μαθητές :της Α΄ Γυμνασίου Κωτσιόπουλο Ε., της Β΄ Γυμνασίου Δρέτα Α., Παπάζογλου Σ., Φαρμάκη Α., της Γ’ Γυμνασίου Κοτρόπουλο Λ. και της α΄ Λυκείου Κοντογιάννη Μ. για την κατάκτηση του πτυχίου Αγγλικών Lower, σημειώνοντας υψηλές αποδόσεις στις εξετάσεις E.C.C.E. (Examination for the Certificate of Competency in English) του Πανεπιστημίου Michigan. Επίσης Συγχαίρουν θερμά τον μαθητή της α΄ Λυκείου Παπαδόπουλο Δ. για την κατάκτηση του πτυχίου Αγγλικών Proficiency, σημειώνοντας υψηλές αποδόσεις στις εξετάσεις ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) του Πανεπιστημίου Michigan.

Για ακόμη μια φορά, τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την οργανωμένη και συστηματική δουλειά που παρέχεται από τους Εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη στους μαθητές, από το Νηπιαγωγείο και από τις πρώτες ακόμη τάξεις του Δημοτικού, και ταυτοχρόνως επιβεβαιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων για την εκμάθηση των Ξένων γλωσσών αλλά και για την εξοικείωση των μαθητών με τις Ξένες γλώσσες.