Ξένες Γλώσσες

ΑΓΓΛΙΚΑ  

Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών Αγγλικών και Γαλλικών ή Γερμανικών έχει προτεραιότητα στα Εκπαιδευτήριά μας. Η προσπάθειά μας, από το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, στη γλωσσική επάρκεια, στην ικανότητα επικοινωνίας και στην εξοικείωση με στοιχεία πολιτιστικά και πολιτισμικά. Η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών με βιβλία, κασέτες, video, φυλλάδια έχουν ως στόχο τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας, για την απόκτηση όλων των διπλωμάτων του Πανεπιστημίου Cambridge, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο.

Οι εξετάσεις Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές επιβραβεύουν τις προσπάθειες των παιδιών να μάθουν Αγγλικά, με απώτερο στόχο να τα εξοικειώσουν με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και την ιδέα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αποτελούν μια θετική εμπειρία, τόσο εκμάθήσης, όσο και ήπιων αλλά συστηματικών εξετάσεων. Καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές ικανότητες - ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, και γραφή - με έμφαση στην ικανότητα ομιλίας και ακρόασης.

Τα Εκπαιδευτήριά μας λειτουργούν ως εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις των Young Learners English Test (Starters-Movers-Flyers) στο Δημοτικό Σχολείο.

Κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται Εκπαιδευτικά ταξίδια σε καλοκαιρινά Κολλέγια-Πανεπιστήμια στην Αγγλία με κύριο στόχο τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ξένη Γλώσσα, τη δημιουργική έκφραση, την πνευματική τους ανάπτυξη, την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό με ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων, την τέχνη, το χορό, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τις Εκπαιδευτικές Εκδρομές και την εξοικείωση των μαθητών με τον πολιτισμό της Αγγλίας.

Επίσης προσφέρουν την καλύτερη Εκπαιδευτική εμπειρία σε παιδιά όλων των ηλικιών με έναν μη ανταγωνιστικό τρόπο, επιτρέποντάς του ν' ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους, ενισχύοντας τη γνώση, την αυτοπεποίθηση, την ανάπτυξη των ικανοτήτων του κάθε παιδιού. Μαθαίνουν να είναι ανεξάρτητα κοινωνικά και υπεύθυνα άτομα.

Τα Εκπαιδευτικά ταξίδια είναι σχεδιασμένα, ώστε ν' ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε παιδιού με το σεβασμό και την ευαισθησία που τους αξίζει ως πολύτιμα και μοναδικά άτομα.

ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, Γαλλικών ή Γερμανικών από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με δραστηριότητες που κάνουν το μάθημα ευχάριστο, να εξασκήσουν τον προφορικό λόγο μέσα από το παιχνίδι, χωρίς όμως να αποκλείεται ο εκπαιδευτικός στόχος των εξετάσεων στα Γαλλικά ή στα Γερμανικά για τα αντίστοιχα πτυχία γλωσσομάθειας.