Θεατρικό Παιχνίδι – Κουκλοθέατρο

Με το θεατρικό παιχνίδι, την παντομίμα, τους αυτοσχεδιασμούς και τη δραματοποίηση τα παιδιά ξεπερνούν τις αναστολές τους, δοκιμάζουν νέες εμπειρίες, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και αναπτύσσουν την ικανότητα επικοινωνίας τους.

Πρόκειται για μια ομαδική δραστηριότητα που στοχεύει στην ψυχαγωγία και επικοινωνία των παιδιών μέσα από τα αισθήματα, τον αυθορμητισμό, τη μίμηση, τη λεκτική και κινητική έκφραση, την απελευθέρωση της φαντασίας και τη συνεργασία.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά και συστηματικά σε θεατρικές παραστάσεις προσαρμοσμένες κατάλληλα με την ηλικία τους και να παρακολουθούν ποιοτικές παραστάσεις παιδικού θεάτρου.

Το κουκλοθέατρο, με τη μαγική δύναμη της κούκλας, κατορθώνει να γοητεύει το παιδί, ν' αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του, καλλιεργεί τον προφορικό λόγο, διασκεδάζει και ψυχαγωγεί. Με έξυπνους και μελετημένους διαλόγους προάγουμε την κρίση και τον προβληματισμό του στον Παιδικό Σταθμό.

Τα παιδιά ανακαλύπτουν στις ιστορίες ομοιότητες με τη δική τους σχολική ζωή και δίνουν λύσεις στα καθημερινά μικροπροβλήματά τους.