Προγράμματα Σπουδών Λυκείου

Οι μαθητές του Λυκείου μας, έχουν ως στόχο την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, καθώς και την απόκτηση γνώσεων και εφοδίων, για να είναι ικανοποιητικά ολοκληρωμένοι άνθρωποι και να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις τις σύγχρονης εποχής μας, σε κάθε είδους επαγγελματικής πρόκλησης και σε κάθε είδους κοινωνικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα Σπουδών του ιδιωτικού λυκείου έχει γίνει σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το οποίο έχει ενισχυθεί με επιπλέον ώρες διδασκαλίας για τα βασικά μαθήματα κατεύθυνσης (Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας).

Οι άριστα επιλεγμένοι έμπειροι καθηγητές μας και τα ολοκληρωμένα σχολικά μας βοηθήματα συμβάλλουν στην πληρέστερη εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων.

Η διεξαγωγή συχνών διαγωνισμάτων και οι εξετάσεις προσομοίωσης των βασικών μαθημάτων κατεύθυνσης, έχουν ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την εξοικείωση των μαθητών μας με τις εξετάσεις, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα τους εμπλουτίζεται με ξένες γλώσσες, πληροφορική, πολιτιστικές επισκέψεις και αθλητικές δραστηριότητες.

Η Ερευνητική Εργασία αποτελεί καινοτομία του νέου σύγχρονου ψηφιακού Σχολείου. Είναι μια πολύπλευρη ευέλικτη δραστηριότητα που δίνει έμφαση στη μάθηση με βάση τα σχέδια εργασίας [Projects] προτείνεται και πραγματώνει μια νέα εκπαιδευτική πρακτική με νέες διδακτικές μεθόδους, όπου έχει ως σκοπό να εξετάσει, να διερευνήσει και να παρουσιάσει συστηματικά και μεθοδικά ένα θέμα επιστημονικό, φιλοσοφικό, λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό ή άλλου περιεχομένου. Ο μαθητής θα χρειαστεί στην πορεία της έρευνάς του να συλλέξει ένα υλικό, το οποίο πρέπει να το κατηγοριοποιήσει, να το ταξινομήσει, να το κρίνει, για να αποδείξει ή να στηρίξει μια θέση/άποψη πάνω στο θέμα που επεξεργάζεται. Η τελική αυτή άποψη/θέση ή το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει μια ερευνητική εργασία, κανονικά θα πρέπει να συνεισφέρει ένα καινούριο στοιχείο στο θέμα. Οι ομάδες μαθητών Λυκείου που αναλαμβάνουν την εκπόνηση Ερευνητικών Εργασιών, σε όλες τις φάσεις της συλλογικής διερεύνησης και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων και των προτάσεων τους αξιοποιούν προσεγγίσεις, μεθόδους και πρακτικές της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, για να συνεργαστούν, να ερευνήσουν, να επεξηγήσουν, να κρίνουν, να προβληματισθούν, να επιλέξουν, να συνθέσουν, να σχολιάσουν και να προτείνουν αποδεικτικό υλικό της εργασίας τους.
Εκτός από τα αριστεία του Υπουργείου Παιδείας, το Σχολείο απονέμει βραβεία επίδοσης και αριστεία προόδου για τους μαθητές του Λυκείου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), που εφαρμόζεται στο Σχολείο μας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από καταξιωμένους επαγγελματίες για διαφορετικές ειδικότητες και επισκέψεις σε Πανεπιστήμια.

Σκοπός μας είναι η καλύτερη ενημέρωση των μαθητών μας για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, πριν από τη μεγάλη απόφαση για τη σταδιοδρομία τους.