Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου

Ο σχεδιασμός του Εκπαιδευτικού μας έργου στηρίζεται στις διαχρονικές αξίες της κλασικής παιδείας, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη δυναμική της επιστημονικής και τεχνολογικής κατάρτισης.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές αρχίζουν να προάγουν νέες δεξιότητες, ικανότητες, ήθος και συμπεριφορά, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα της εποχής μας και στη διαμόρφωση της ολοκληρωμένης προσωπικότητας, με την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων των ενδιαφερόντων των μαθητών, μέσα από διάφορες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα του γυμνασίου εμπλουτίζεται με επιπρόσθετες ώρες διδασκαλίας (Νέων-Αρχαίων Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Αγγλικών).

Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με δημιουργικό και ουσιαστικό τρόπο με τη χρήση εποπτικών μέσων, ειδικών προγραμμάτων σε εξοπλισμένα εργαστήρια και ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, σε συνεργασία με τους άριστους επιλεγμένους καθηγητές, εκδίδουν πλούσιο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό-βοηθητικά βιβλία για την εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων και την καλύτερη οργάνωση της διδακτέας ύλης.

Η διεξαγωγή συχνών διαγωνισμάτων βοηθούν τους μαθητές να εξοικειωθούν με το θεσμό των εξετάσεων.

Για την εισαγωγή των μαθητών στην Α' Γυμνασίου χορηγούνται Υποτροφίες, ανάλογα με την επίδοση τους στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Εκτός από τα αριστεία που απονέμονται από το Υπουργείο Παιδείας, τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη έχουν καθιερώσει διακρίσεις και βραβεία, για τις καλύτερες επιδόσεις των μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου.

Κάθε χρόνο οι μαθητές συμμετέχουν σε διάφορα συνέδρια, διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, στη Βουλή των Ελλήνων, των Φυσικών Επιστημών, στο Διεθνή Διαγωνισμό Νέων Πεζού και Ποιοτικού Λόγου (Unesco), σε Διαγωνισμούς Λογοτεχνικών Κειμένων, σε Γλωσσικούς Διαγωνισμούς της Ελληνικής γλώσσας και του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς. Οι μαθητές συμμετέχουν σε προγράμματα, συνέδρια για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όπου ενημερώνονται, προβληματίζονται πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα για τα Αειφορικά Σχολεία, την Oικολογική αυτοκίνηση. Συμμετέχουν και βραβεύονται σε παγκόσμιους, πανελλήνιους Εκκλησιαστικούς διαγωνισμούς.

Παίρνουν μέρος σε προγράμματα με θέματα Αγωγής Υγείας, για να αρχίσουν οι μαθητές να προβληματίζονται από μικρή ηλικία να προσέχουν το σώμα τους με σωματική άσκηση, την υγεία τους, αποκτώντας τα εφόδια για μια ισορροπημένη και υγιή ζωή.

Βραβεύσεις στο διαγωνισμό της Microsoft Hellas, διακρίσεις στον Πανελλήνιο Μαθητικό διαγωνισμό μέσω διαδικτύου ΛΥΣΙΑ, που προωθεί την πρωτοποριακή ιδέα παίζω και βοηθάω. Τα έσοδα από κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό διατίθενται στο Σύλλογο Φίλων Παιδιού με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ.

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων των Comenius/Σωκράτη βοηθά στην ανάπτυξη σχέσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών των χωρών - που συμμετέχουν στο πρόγραμμα - σχετικά με την οικογενειακή ζωή, τον πολιτισμό και την τέχνη, έχουν ως στόχο τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης και την ανταλλαγή πολιτισμικών πληροφοριών. Οι αδελφοποιήσεις οδηγούν σε κοινές μαθητικές πνευματικές, αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις και σε αμοιβαία φιλοξενία.