Πληροφορική

Οι Eκπαιδευτικές ενότητες για το Νηπιαγωγείο μας =Tot είναι:

TECHNOStart : Μαθαίνουμε παίζοντας με τον υπολογιστή! Θα διδαχθούμε τους βασικούς κανόνες του υπολογιστή μέσα από δραστηριότητες, θα αναπτύσσουμε τις βασικές δεξιότητες όπως το πώς να ανοίγουμε και να κλείνουμε ένα πρόγραμμα. Να επιλέγουμε εργαλεία, για να δημιουργήσουμε μια ζωγραφιά, να αποθηκεύουμε και να εκτυπώνουμε, να ανοίγουμε ένα αποθηκευμένο αρχείο, να γράφουμε και χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο θα γνωρίζουμε να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή με ασφάλεια και σύνεση!  Εφαρμογή: Windows Τεχνολογικές Δεξιότητες: Γραφικά, λειτουργικό περιβάλλον ICT & STEM Integration: Εικαστικές τέχνες με τεχνολογικές δεξιότητες γραφικών και βασικών αρχών υπολογιστή.

TECHNONumbers : Στην ενότητα αυτή, θα διασκεδάσουμε με τους αριθμούς! Χρωματίζουμε, ανιχνεύουμε, μετράμε, ταξινομούμε και δίνουμε κίνηση  στους αριθμούς, για να δημιουργήσουμε καταπληκτικά έργα τέχνης – βιβλία. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε ειδικές σκηνές και εικόνες από το λογισμικό Kid Pix. Η διασκέδαση ξεκινά με την «Πρόκληση των Αριθμών»! Η διασκέδαση συνεχίζεται με σφραγίδες και αυτοκόλλητα, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα βιβλίο αριθμών. Εφαρμογή: Kid Pix Τεχνολογικές Δεξιότητες: Γραφικά ICT & STEM Integration: Εικαστικές τέχνες με τεχνολογικές δεξιότητες γραφικών και βασικών αρχών του υπολογιστή.

Τέλος, μέσα απ' όλες αυτές τις διεργασίες και με στοργή και με αγάπη, θεωρούμε ότι επιτυγχάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σκοπό του Νηπιαγωγείου μας, που είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του νηπίου, με απώτερο πάντα στόχο την ολοκληρωμένη προετοιμασία του για το Δημοτικό Σχολείο.

Ευαισθητοποιημένοι στις μελλοντικές ανάγκες του παιδιού, εντάσσουμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδικού σταθμού με τη μορφή παιχνιδιού, τη διδασκαλία Πληροφορικής με την προσεκτική καθοδήγηση ειδικευμένων καθηγητών.

Η ενασχόληση των μικρών μαθητών με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σε κατάλληλες, χρονικές στιγμές έχει ως αποτέλεσμα να αγαπήσουν και να εξοικειωθούν στη χρήση του ποντικιού, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα με ήχο, κίνηση και εικόνα. Οι Διαδραστικοί Πίνακες αυξάνουν το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των μαθητών.

Τα παιδιά μέσω της Μεθοδολογίας των Technokids μαθαίνουν: Πώς να χρησιμοποιούν το λειτουργικό περιβάλλον τοu υπολογιστή, να σχεδιάζουν μέσα από παιδικά προγράμματα γραφικών , να οργανώνουν όλα τα σχέδιά τους φτιάχνοντας μία καλλιτεχνική συλλογή των έργων τους με το Ms PowerPoint και το KidPix, να χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου.