Δημοτικό

Με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα δεν παρέχεται μόνο εξοικείωση των μαθητών στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αλλά και στην ανάπτυξη γνώσεων, που διέπεται από μία συνέχεια με την καθοδήγηση ειδικευμένων καθηγητών. Το Σχολείο διαθέτει σύγχρονους υπολογιστές πολυμέσων, συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο και σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι Διαδραστικοί πίνακες αυξάνουν τον ενθουσιασμό, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών με τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τις Νέες Τεχνολογίες ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, που ως σκοπό έχει την ανάπτυξη των παρακάτω βασικών λειτουργιών:

  • Γνωριμία με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
  • Εξοικείωση με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα όπως λαβύρινθοι, ασκήσεις μνήμης, ασκήσεις παρατήρησης.
  • Εκμάθηση αριθμών, γραμμάτων, λέξεων καθώς και ολοκληρωμένων προτάσεων μέσα από πρωτότυπα και ευχάριστα εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Ικανότητα σχεδίασης γεωμετρικών σχημάτων και χρωματισμού τους μέσα από ειδικά προγράμματα σχεδίασης και ζωγραφικής.
  • Ακρόαση τραγουδιών και παραμυθιών από έτοιμες πολυμεσικές εφαρμογές.
  • Συνεργασία σε ομάδες.

Η βασική εκπαίδευση των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού για την εισαγωγή τους στο μάθημα της Πληροφορικής γίνεται από συγκεκριμένη βιβλιογραφία και από σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπου εξοικειώνονται με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, αποκτούν τις δεξιότητες στη σωστή χρήση των βασικών λειτουργιών, αναπτύσσουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Επίσης οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν και να μάθουν ποιες προφυλάξεις πρέπει να πάρουν, ποιες συνήθειες οφείλουν να υιοθετήσουν κατά τη χρήση του υπολογιστή τους και να αντιληφθούν βασικά θέματα εργονομίας (σωστή στάση χεριών, φωτισμού μπροστά στον Υπολογιστή ).

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

Οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού μαθαίνουν τα βασικά μέρη του Υπολογιστή. Εξοικειώνονται με το περιβάλλον του Η/Υ μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και επιπλέον εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα παιδιά εξασκούνται στην παιγνιώδη χρήση του ποντικιού ζωγραφίζοντας με το πρόγραμμα ζωγραφικής των Windows και σχεδιάζοντας με το Tux paint.

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

Οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού διδάσκονται την ειδική ορολογία της επιστήμης της Πληροφορικής (Δεδομένα, Κ.Μ.Ε. , μνήμη RAM, επεξεργαστής, …).

Εξοικειώνονται με το μηχανικό εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (συσκευές εισόδου-εξόδου, περιφερειακά συστήματα). Εισάγονται στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, WordPad καθώς επίσης στο πρόγραμμα σχεδίου και ζωγραφικής Tux paint.

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

Οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού κατανοούν και εξοικειώνονται με την ορολογία ¨Λογισμικό¨ και ¨Υλικό¨ ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Εισάγονται στο γραφικό περιβάλλον των Microsoft Windows, διδάσκονται το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, Microsoft Word και γνωρίζουν την εφαρμογή Revelation Natural Art.

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

Οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού εξοικειώνονται με το γραφικό περιβάλλον των Microsoft Windows και εμβαθύνουν στην επεξεργασία κειμένου, Microsoft Word. Επίσης εισάγονται στο περιβάλλον φυλλομετρητών (browsers) για την ασφαλή πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο (Internet), γνωρίζοντας τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, αλλά και τους κινδύνους που εγκυμονούν από την αλόγιστη χρήση του. Μαθαίνουν να επισκέπτονται επιλεγμένους τόπους του Διαδικτύου (www) και να αναζητούν πληροφορίες σε ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες.

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού μαθαίνουν το πρόγραμμα των υπολογιστικών φύλλων, Microsoft Excel . Εξοικειώνονται με το περιβάλλον φυλλομετρητών (browsers) για την ασφαλή πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο (Internet), αλλά και την αναζήτηση-συλλογή πληροφοριών και την επεξεργασία τους και αξιολόγησή τους. Επίσης εισάγονται στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ακόμα διδάσκονται τις βασικές εντολές του προγραμματισμού μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Scratch δημιουργώντας διαδραστικές ιστορίες και παιχνίδια.

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού διδάσκονται και εξοικειώνονται με το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων, Microsoft PowerPoint, το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας, Microsoft Picture Manager και το Gimp, καθώς και το πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο-ταινίας , Movie Maker. Επιπλέον μαθαίνουν να δημιουργούν «σύννεφα λέξεων με την εφαρμογή Wordle, Blog, ψηφιακά βιβλία με το πρόγραμμα ToonDoo και ψηφιακά κόμικ με το πρόγραμμα ComicStripCreator.

Η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι σήμερα αναγκαία για κάθε δραστηριότητα. Η σωστή γνώση τους ξεκινά από την παιδική ηλικία στο Νηπιαγωγείο.

H ACTA-Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου- δημιούργησε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για παιδιά 6-12 ετών, με στόχο την εκπαίδευσή τους στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση. Ταυτόχρονα έχει στόχο να τα παροτρύνει σε νέους εκπαιδευτικούς ορίζοντες, χρησιμοποιώντας κυρίως τη μέθοδο Learning by doing (Μάθηση μέσω της εμπειρίας). Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η συμμετοχή σε δραστηριότητες, η έρευνα, η παρατήρηση, η εμπειρία και η ανακάλυψη. Οι πιστοποιήσεις BE ACTA χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα. Κάθε επίπεδο διαθέτει τρεις θεματικές ενότητες, από τις οποίες ο μαθητής διαλέγει τις δύο, για να αξιολογηθεί. Το Beginners ACTA είναι το παιδικό Πιστοποιητικό που επιβραβεύει τα παιδιά, που ασχολήθηκαν με ένα εξειδικευμένο-διευρυμένο εκπαιδευτικό υλικό τόσο σε βασικές γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή όσο και σε Multimedia εφαρμογές. Οι μαθητές των πιστοποιήσεων συμμετέχουν σε Ετήσιους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς και Βραβεύσεις που διοργανώνει η ACTA υποστηρίζοντας την ιδέα ¨Εκπαίδευση Πληροφορικής & Συμμετοχή, σε μικρή ηλικία¨.τόσο σε βασικές γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή όσο και σε Multimedia εφαρμογές. 

Ελληνικα