Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Πράσινη Εβδομάδα

Οι μαθητές εκπαιδεύονται σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής και συμμετέχουν σε διάφορες οικολογικές δραστηριότητες.

Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο, όχι μόνο να ενημερώσει τους μαθητές για τα προβλήματα και την ανάγκη προστασίας που αφορούν το περιβάλλον, τη σωτηρία της φύσης, αλλά και να τους μυήσει στα μυστικά της φύσης και να τους μετατρέψει σε κοινωνούς της οικολογικής συνείδησης και προσφοράς.

Επίσης επιδιώκει να προσφέρει γνώσεις, να καθορίσει αξίες, να βοηθήσει το μαθητή να αναπτύξει δεξιότητες, να διαμορφώσει στάσεις και έναν κώδικα φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, να αξιολογήσει την περίπλοκη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, στο βιοφυσικό του περιβάλλον και να γίνει ικανός, ώστε να προτείνει λύσεις για περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα, να μετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

Οι μαθητές μετασχηματίζονται από παθητικοί δέκτες σε συμμέτοχους ερευνητές, αναζητές της γνώσης με ενεργητικές σωματικές, συλλογικές και διερευνητικές εργασίες.

Η επαφή με τη φύση και η οικολογική συνείδηση πραγματώνεται και αναπτύσσεται σωστά. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων συμμετέχουν με ενθουσιασμό σε όλες τις εκδηλώσεις.

Σε Ημερίδες όπου κάθε φορά ενημερώνονται για διάφορα θέματα που αφορούν: τη Γη, τα δάση, το νερό, τις μπαταρίες, τους πόρους της Γης, το έδαφος, την ανακύκλωση υλικών, τις δενδροφυτεύσεις, τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές υγρότοπων-εθνικών Δρυμών, απειλούμενα πτηνά-Συνθήκη Ραμσάρ με την οποία προστατεύονται και πολλά άλλα, το περιβάλλον με ενημερωτικές επισκέψεις σε υδροβιότοπους, δάση, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Ζωολογικό κήπο, στη βιομηχανική μονάδα Ανακύκλωσης χαρτιού, στο Δέλτα του Αξιού, στο σπήλαιο Πετραλώνων, στη Γεωργική Σχολή, στην Ιχθυόσκαλα Μηχανιώνας, στο εργοστάσιο ΜΕΛ, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και Γεωλογικών Ερευνών.

Κάθε χρόνο ανάλογα με το θέμα, που πραγματεύεται η "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ" στο Σχολείο μας, το  πρόγραμμα πλαισιώνεται με διάφορα οικολογικά παιχνίδια, κατασκευές, θεατρικές παραστάσεις, Μουσικούς-Λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, καταγραφή Συνθημάτων, τραγουδιών, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών και Αθλητισμό στη φύση.

Η Πράσινη Εβδομάδα αποτελεί ένα πολύχρονο θεσμό από το 1994, για τα Εκπαιδευτήριά μας. Διοργανώνεται κάθε χρόνο κατά την τελευταία εβδομάδα του διδακτικού έτους και πλαισιώνεται με δραστηριότητες που έχουν στόχο την ενημέρωση και κυρίως την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας στα ζητήματα οικολογίας, της σωστής αξιοποίησης της φύσης και της ορθής χρήσης του περιβάλλοντος.

Την εποχή που ο άνθρωπος κατακτά το διάστημα κι η επιστήμη με την τεχνολογία κάνουν ιλιγγιώδη άλματα, ανακαλύπτουμε ταυτόχρονα ότι ο πλανήτης μας, το σπίτι μας, υφίσταται μεγάλη επιβάρυνση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και χρειάζεται βοήθεια.