Μουσική Προπαιδεία – Εικαστικά

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

Η Μουσική προπαιδεία διεγείρει το ενδιαφέρον μέσα από το τραγούδι, το ρυθμό, την κίνηση, την ακρόαση και τα μουσικά παιχνίδια.

Τα παιδιά ελεύθερα δημιουργούν και εκτελούν τα δικά τους ρυθμικά σχήματα και ανακαλύπτουν ομαλά και χαρούμενα τον κόσμο της μουσικής, τους διαφορετικούς ήχους των μουσικών οργάνων, μέσα από το παιχνίδι, αποφεύγοντας τα κλισέ ενός παραδοσιακού μαθήματος.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Αναπτύσσει το μουσικό αισθητήριο των παιδιών, καλλιεργεί την αίσθηση του ρυθμού, εμπλουτίζει τον προφορικό τους λόγο, προσφέρει απόλαυση και χαρά μέσα από τη μουσική έκφραση.

Σκοπός μας είναι: "η δημιουργία μέσα από την πράξη" στον τομέα της Μουσικοκινητικής και της Ρυθμικής Αγωγής. Τα συστήματα που θεμελιώνουν τον συγκεκριμένο τομέα είναι: Dalcrose, Kodaly, Orff.

1. Η Ρυθμική Dalcrose:

είναι τρόπος διδασκαλίας της μουσικής. Μέσα από την κίνηση του σώματος συνειδητοποιούμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ των ήχων και των ρυθμών.
Επεξεργάζεται τους φυσικούς ρυθμούς του ανθρώπου και τους ενώνει με τους μουσικούς ρυθμούς μέσα στο χρόνο, στο χώρο, στη φόρμα.

Είναι η προσέγγιση της μουσικής μέσα από προσωπική εμπειρία και την παρατηρητικότητα. Εμπνευστής του συστήματος είναι ο Ελβετός συνθέτης και παιδαγωγός Emil Jaques Dalcrose (1865-1950).

2. Σύστημα Kodaly:

βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται το μουσικοπαιδαγωγικό έργο του Zoltan kodaly (1882-1967) είναι η διδασκαλία της μουσικής γραφής και ανάγνωσης από μικρές ηλικίες.

Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τη φωνή τους, διεισδύουν ομαλά στον κόσμο της μουσικής.

3. Σύστημα Orff:

η ενότητα Μουσική-Κίνηση-Λόγος είναι η κεντρική ιδέα του συστήματος Orff.

Στόχοι είναι:

  • Η Ανάπτυξη της φαντασίας, της αντίληψης, της πρωτοβουλίας.
  • Η Επικοινωνία.
  • Η Συνειδητοποίηση του σώματος.
  • Η Ανάπτυξη της μουσικής κινητικής και λεκτικής έκφρασης.
  • Το Βίωμα του ρυθμού.
  • Παροιμίες, τραγούδι, χοροί, παντομίμα, δραματοποίηση.

Το τραγούδι, η κίνηση, ο χορός, το παίξιμο κρουστών οργάνων, η προσωπική έκφραση, η επικοινωνία και η συλλογικότητα καλλιεργούνται με τη βοήθεια της μίμησης, του αυτοσχεδιασμού, της εξερεύνησης και της συνεργασίας.

Η μάθηση που βασίζεται στο προσωπικό βίωμα, συνδυάζει νοητικές και πρακτικές γνώσεις με συναισθηματικές αντιδράσεις.

Εμπνευστής αυτού του μουσικοπαιδαγωγικού συστήματος είναι ο Γερμανός συνθέτης Carl Orff (1895-1982).

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων συμμετέχουν μουσικά, κινητικά και ρυθμικά παιχνίδια.

Αναπτύσσουν έτσι τη φαντασία, τη δημιουργία και τη δυνατότητα για συγκέντρωση. Λειτουργούν αρμονικά στο χώρο - χρόνο, γνωρίζουν ρυθμούς, ρυθμικές αξίες, ιδιότητες του ήχου και συνειδητοποιούν το σώμα τους και την κίνησή τους.

Συμπερασματικά, λοιπόν, τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι έρχονται σε επαφή με το μαγικό χώρο της ΜΟΥΣΙΚΗΣ μέσα από το πρόγραμμα του ιδιωτικού παιδικού σταθμού.

Μαθαίνουν τις ιδιότητες του ήχου, αυτοσχεδιάζουν, τραγουδούν, παίζουν και γνωρίζουν διάφορα όργανα. Βιώνουν ρυθμούς, προσεγγίζουν τη μουσική γραφή ακόμη και στις πιο σύγχρονες μορφές της (μέσω γραφικής απεικόνισης).

Πλουτίζουν το αισθητήριο της ακοής, με μουσικές ακροάσεις διαφόρων πολιτισμών, παλαιών και σύγχρονων.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο Αισθητικός τομέας-Θεατρικό παιχνίδι - Κουκλοθέατρο - Ελεύθερο σχέδιο - Σκίτσο - Εικαστικά - η Μουσική - το παιδικό τραγούδι - συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, στην αφύπνιση και καλλιέργεια της δημιουργικότητας και στην αισθητική τους ευαισθησία, μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Το ελεύθερο σχέδιο, το σκίτσο αποτελούν ένα ακόμη μέσο δημιουργικής και αυθόρμητης έκφρασης αλλά ταυτόχρονα  και διερεύνησης του χαρακτήρα του παιδιού. Καλλιεργεί τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και συμβάλλει στην ψυχική και συναισθηματική ισορροπία του παιδιού.

Τα εικαστικά περιλαμβάνουν τη δημιουργία υπέροχων χειροτεχνιών, ομαδικών ή ατομικών, το κολάζ, τη γλυπτική, την πλαστική, τις κατασκευές, τα τυπώματα, την υφαντική. Κατασκευάζουν πρωτότυπες μάσκες, χαρταετούς, φρουτόκουκλες κ.α.