Συνέδρια Πληροφορικής Λυκείου

Kάθε χρόνο οι μαθητές μας συμμετέχουν σε Μαθητικά Συνέδρια Πληροφορικής που σκοπό έχουν :

  • Να ενθαρρύνουν τους μαθητές ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με –όσο το δυνατόν- επιστημονική προσέγγιση.
  • Nα ενισχύσουν τις προσπάθειες της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
  • Να αποκτήσουν εμπειρίες στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ' ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
  • Να βιώσουν την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
  • Να αποκτήσουν τις δεξιότητες των μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.
  • Να δημιουργήσουν παραδείγματα καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)
  • Να εξοικειωθούν οι μαθητές στις ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.
  • Οι εργασίες παρουσιάζονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές -προφορικά ή σε μορφή poster- και συμπεριλαμβάνεται μαζί με την παρουσίασή τους σε ένα οπτικό δίσκο (CD).