Συμμετοχές – Διαγωνισμοί

Οι μαθητές του Σχολείου μας συμμετέχουν, διακρίνονται και βραβεύονται σε Πανελλήνιους, Πανευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους διαγωνισμούς όπως:

Διαγωνισμοί Μαθηματικής Εταιρείας "Ο Θαλής", "Ο Αρχιμήδης", "Ο Ευκλείδης", Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό "ΚΑΓΚΟΥΡΟ", Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.ΝΕ),  Γλωσσικούς Μαθητικούς Διαγωνισμούς "Γνώση και κατανόηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού", Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών, Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας-Ολυμπιάδα Χημείας, Συμμετοχή σε Μαθητικά Συνέδρια για το Περιβάλλον, ECOMOBOLITY, Ελλάδα Καθαρή, Οικολογική Αυτοκίνηση,Διεθνής Διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της UNESCO, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Γνώσεων μέσω διαδικτύου "ΛΥΣΙΑΣ", Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ Comenius,  σε προγράμματα Αγωγής Υγείας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, στον Πανελλήνιο Μαθητικό διαγωνισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Άνοιξη της Ευρώπης. Πανελλήνιος Διαγωνισμός, στην Ευρωπαϊκή Δράση e-twinning

 Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση Ευρωπαϊκής δράσης του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, όπου Σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), συνεργάζονται, ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. 


Συμμετοχές - Διαγωνισμοί