Εικαστικά

H Αισθητική Αγωγή  βοηθά τους μαθητές να οργανώσουν δημιουργικά και να εξωτερικεύσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα σε ποικίλες εκφραστικές μορφές και να αναπτύξουν προοδευτικά την απαραίτητη ευαισθησία, απέναντι στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα, όπως και σε κάθε εκδήλωση του ωραίου στη φύση και στη ζωή.

Στο μάθημα των Εικαστικών τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο της ζωγραφικής, των κατασκευών, της χειροτεχνίας, της μικτής τεχνικής, την τεχνική του κολάζ, μαθαίνουν για τη ζωή και το έργο μεγάλων ζωγράφων και εξοικειώνονται με τα διάφορα υλικά.

Με την Εικαστική Αγωγή επιδιώκεται τα παιδιά:

 • Να γνωρίσουν την εικαστική γλώσσα, με σκοπό την προσωπική αισθητική έκφραση.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες
  • α) έμφυτες, όπως παρατηρητικότητα και φαντασία
  • β) επίκτητες που αφορούν στη χρήση των υλικών, τον πειραματισμό διαφόρων τεχνικών
 • Να εκφράσουν ελεύθερα τον ψυχικό τους κόσμο
 • Να διακρίνουν και να απολαμβάνουν τα χρώματα, τα σχήματα, την υφή και τις άλλες ιδιότητες των πραγμάτων
 • Να συνδέουν τις βασικές εικαστικές έννοιες (γραμμή, χρώμα, ρυθμός, κίνηση, συμμετρία κτλ) με τις αντίστοιχες των άλλων τεχνών.
 • Να εξωτερικεύουν με πληρότητα τις ιδέες και τα συναισθήματά τους
 • Να ενισχυθεί η ευαισθησία των παιδιών απέναντι στα πράγματα, η αξιοποίηση της παρατηρητικότητάς τους, η καλλιέργεια των αισθήσεων.
 • Να ενεργοποιηθούν οι δημιουργικές τους δυνάμεις.
 • Να εξοικειωθούν και να ασκηθούν με τα σύμβολα, τα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και ευαισθησία, απέναντι στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα.

Οι μαθητές του δημοτικού, διοργανώνουν και συμμετέχουν σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, που διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και από άλλους σημαντικούς φορείς.