Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου

Το Σχολείο μας συμμετέχει κάθε χρόνο στο Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας που διεξάγεται στο Κέντρο Διάδωσης Επιστημών Noesis. Σκοποί του Συνεδρίου είναι:

Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε Συνέδρια.

Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μια εργασία, όσο το δυνατόν με πιο επιστημονική προσέγγιση.

Η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.


Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου


October 24, 2022

#Code Week – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

April 12, 2022

«Προσεγγίζοντας την Τέχνη με την Python» στο 14ο Συνέδριο Πληροφορικής.

October 22, 2021

Οι Python Programmers ανακάλυψαν τον μαγικό κόσμο του Code Week.

April 23, 2021

«Η μεγάλη Γιορτή της Ελευθερίας» στο 13ο Διαδικτυακό Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

April 19, 2019

Δυναμική παρουσία στο 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

April 19, 2018

«Παιχνίδια με το νερό» στο ΝΟΗΣΙΣ.

March 4, 2017

«Παιχνίδια με την Microsoft Kodu».

March 4, 2017

«Ο Kodu ταξιδεύει σε πρωτεύουσες χωρών».

March 4, 2017

«Αινίγματα με την MicroworldsPro».

March 4, 2017

«Ηλεκτρικά Κυκλώματα με την Scratch»!

April 21, 2016

«Προγραμματιστές εν ….δράσει»

April 22, 2015

Στην Πληροφορική με όραμα!

April 22, 2015

Ταξίδι στο κέντρο της Γης!

April 22, 2015

Alien Simulator!

April 22, 2015

Παιχνίδι Γνώσεων!

April 22, 2015

Τρισδιάστατο Παιχνίδι στο Blender!