Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου

Το Σχολείο μας συμμετέχει κάθε χρόνο στο Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας που διεξάγεται στο Κέντρο Διάδωσης Επιστημών Noesis. Σκοποί του Συνεδρίου είναι:

Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε Συνέδρια.

Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μια εργασία, όσο το δυνατόν με πιο επιστημονική προσέγγιση.

Η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.


Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου


23 Απριλίου, 2021

«Η μεγάλη Γιορτή της Ελευθερίας» στο 13ο Διαδικτυακό Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

19 Απριλίου, 2019

Δυναμική παρουσία στο 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

19 Απριλίου, 2018

«Παιχνίδια με το νερό» στο ΝΟΗΣΙΣ.

4 Μαρτίου, 2017

«Παιχνίδια με την Microsoft Kodu».

4 Μαρτίου, 2017

«Ο Kodu ταξιδεύει σε πρωτεύουσες χωρών».

4 Μαρτίου, 2017

«Αινίγματα με την MicroworldsPro».

4 Μαρτίου, 2017

«Ηλεκτρικά Κυκλώματα με την Scratch»!

21 Απριλίου, 2016

«Προγραμματιστές εν ….δράσει»

22 Απριλίου, 2015

Στην Πληροφορική με όραμα!

22 Απριλίου, 2015

Ταξίδι στο κέντρο της Γης!

22 Απριλίου, 2015

Alien Simulator!

22 Απριλίου, 2015

Παιχνίδι Γνώσεων!

22 Απριλίου, 2015

Τρισδιάστατο Παιχνίδι στο Blender!

8 Απριλίου, 2014

Ο Οδηγός της πόλης μας ,με την Python.

8 Απριλίου, 2014

Μαθαίνω για το Περιβάλλον‘’WΑΤΕRSΤRΙΚΕ’’με την Kodu.

7 Μαρτίου, 2014

Quiz ερωτήσεων γενικών γνώσεων με την γλώσσα C++ .

Ελληνικα