Σχολικές Γιορτές

Οι Εθνικές, Θρησκευτικές, Επίκαιρες Εκδηλώσεις,οι Εορτές  αλλά και οι Τελετές Αποφοίτησης, αποτελούν γεγονότα που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον στους μαθητές, ενισχύουν την Εθνική μας ταυτότητα και το Θρησκευτικό μας συναίσθημα. Οι μαθητές αναλαμβάνουν την παρουσίαση μιας σύνθετης εκδήλωσης μέσα σε κλίμα χαράς, ευγενούς άμιλλας, υπευθυνότητας για την ολοκλήρωση και κάλυψη του θέματος.