Γερμανικά

Η διδασκαλία των Γερμανικών από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και σ' όλες τις τάξεις του Γυμνασίου δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με δραστηριότητες που κάνουν το μάθημα ευχάριστο, να εξασκήσουν τον προφορικό λόγο μέσα από το παιχνίδι, να μάθουν για το Γερμανικό πολιτισμό και να προετοιμαστούν ως πολίτες της Ευρώπης, όπου η γνώση ξένων γλωσσών και πολιτισμών παίζει πρωταρχικό ρόλο, στη διαμόρφωση μιας συλλογικής Ευρωπαϊκής συνείδησης, χωρίς όμως να αποκλείεται ο εκπαιδευτικός στόχος των εξετάσεων στα Γερμανικά για τα αντίστοιχα πτυχία των DELFUNITES A1, A2, A3, A4 και ZERTIFIKAT DEUTSCH, Fit in Deutsch 1 (A1) και 2 (A2).