Φιλοσοφία

Είναι δύσκολο για μας να περιγράψουμε μέσα σε λίγες γραμμές, την πολυσύνθετη προσπάθειά μας, για να καλλιεργήσουμε πνευματικά, μορφωτικά και ηθικά τα παιδιά μας. Οι στόχοι μας υπαγορεύονται από την αγάπη, τον ανθρώπινο χαρακτήρα και την επιστημονική πληρότητα.

Η ελεύθερη σκέψη, η κριτική ικανότητα, το δημιουργικό πνεύμα, ο σεβασμός για το περιβάλλον και τον άνθρωπο αποτελούν κατευθυντήριες έννοιες της σχολικής καθημερινότητας στα Εκπαιδευτήριά μας. Προσφέρουμε στους μαθητές μας υψηλής ποιότητας παιδεία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Επιδιώκουμε με κάθε τρόπο να αναγνωρίσουμε και να αναδείξουμε τις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε μαθητή. Για μας το παιδί δεν είναι θεατής, αλλά ενεργός συμμέτοχος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προετοιμάζουμε σκεπτόμενους πολίτες που με τις γνώσεις και το ήθος τους θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των καιρών.

Αθανάσιος και Ευφημία Φρυγανιώτη.

Το φιλικό και ζεστό περιβάλλον των Εκπαιδευτηρίων μας, αποτελεί πάντα σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων μας. Με ιδιαίτερη στοργή και ενδιαφέρον σκύβουμε στις ανησυχίες και τις αναζητήσεις των νέων ανθρώπων, οπλίζοντάς τους με δύναμη και αισιοδοξία για τη ζωή.

Πιστεύουμε ότι κάθε μορφωτικό αγαθό μπορεί να βλαστήσει μόνο μέσα από σχέσεις υγιείς και ευτυχισμένες, σχέσεις εμπιστοσύνης που μόνο στο οικογενειακό περιβάλλον που προσφέρουμε μπορούν να καλλιεργηθούν και με την προσωπική μας φροντίδα να καρποφορήσουν.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, μετατρέπουμε την πολυετή εμπειρία μας σε πολύτιμο υλικό για την πραγματοποίηση των οραμάτων μας.

"Αυτό αποτελεί για μας μια πρόκληση και για σας μια πρόσκληση"!

Πέτρος και Χαρά Φρυγανιώτη