Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Προσχολική Ηλικία

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλλει στη ζωή μας και η πληροφορική μας δίνει τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουμε. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική μας βοηθάει να τις  κατανοήσουμε και να δημιουργήσουμε καινούργιες. Τα παιδιά από την προσχολική ηλικία μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν,  να προγραμματίζουν Ρομπότ και έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας ... πολλές βασικές έννοιες του προγραμματισμού.  Υπάρχουν εκπαιδευτικά παιχνίδια με τα οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη Φυσική, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά , την Τεχνολογία , τις Τέχνες και τις βασικές έννοιες του Προγραμματισμού μέσα από το παιχνίδι.

Θα αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με το STEAM, που είναι ακρωνύμιο από τις λέξεις Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics.
 Με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, η Ρομποτική εντάσσεται στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο με έναν πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Αυτό βοηθάει να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, όπως είναι η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η συνεργασία , η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και η ομαδικότητα.

Το STEAM βασίζεται στη φυσική περιέργεια και την επιθυμία ενός παιδιού να εξερευνήσει τον κόσμο γύρω του, κάνοντας ταυτόχρονα εισαγωγή στον κόσμο της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, της Τέχνης και των Μαθηματικών (STEAM) μέσω του δημιουργικού παιχνιδιού.

Έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και να εμβαθύνει την κατανόησή τους για τον κόσμο γύρω τους μέσα από παιχνίδια ρόλων, ανταλλαγής ιδεών και δραστηριότητες με ατελείωτες κατασκευές.

Τα παιδιά εξερευνούν τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα συναισθήματα μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία. Με συνεργασία και κατασκευή χαρακτήρων αποκτούν εμπειρίες, αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους.

Επίσης προωθείται η δημιουργικότητα, η ευφάνταστη αφήγηση και η ανάπτυξη της γλώσσας καθώς θα συνεργαστούν και θα αναπτύξουν δεξιότητες ομιλίας και ακρόασης για να χτίσουν τις ιστορίες τους και να παίζουν ρόλους.

Οι μικρές μαθητές εισάγονται στις αρχές προγραμματισμού ενισχύοντας την περιέργειά τους, τη δημιουργικότητά τους, την φαντασία, τη συνεργασία αλλά και την επιθυμία να εξερευνήσουν.

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι έτοιμα να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες πρώιμης μηχανικής και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα τη δημιουργικότητά τους.

Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το παιχνίδι σε μάθηση και την παιδική φαντασία σε δημιουργικότητα, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία στον χώρο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Να διευρύνουμε τις δυνατότητες των παιδιών, ενισχύοντας τις γνώσεις τους και προκαλώντας τα να επιλύσουν προβλήματα, επινοώντας τις δικές τους λύσεις, μέσα από μία ευχάριστη, συνεργατική και διασκεδαστική δραστηριότητα.

 «Η εκπαίδευση του μέλλοντος... μέσα από το πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής!»