Διαγωνισμός Λυσίας Γυμνασίου

Οι μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου κάθε χρόνο συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Γνώσεων μέσω Internet, ΛΥΣΙΑΣ. Μια γιορτή για την αναζήτηση πληροφοριών, τη συνεργασία αλλά και την αμφίδρομη επικοινωνία με το διαδίκτυο. Ο ΛΥΣΙΑΣ έχει και χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς, γιατί προωθεί την πρωτοποριακή ιδέα "Παίζω και βοηθάω". Τα έσοδα από κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό διατίθενται στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο μαθητικός αυτός διαγωνισμός γνώσεων είναι πανελλαδικής εμβέλειας αλλά και όπου υπάρχει Ελληνικό Σχολείο στον παγκόσμιο χώρο. Διεξάγεται μέσω internet και περιλαμβάνει θεματολογία από την τρέχουσα ύλη κάθε τάξης αλλά και από τη διδαχθείσα ύλη παλαιοτέρων ετών.

Η διενέργεια του διαγωνισμού πραγματοποιείται στα Εκπαιδευτήρια ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ τα οποία είναι και εξεταστικό κέντρο.Κάθε χρόνο οι μαθητές μας λαμβάνουν μέρος στο ΛΥΣΙΑ.