Γυμνάσιο

Νοέμβριος 30, 2010

Θ’ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης .

Φεβρουάριος 2, 2011

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων.

Φεβρουάριος 10, 2011

Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων.

Μάρτιος 15, 2011

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “ΛΥΣΙΑΣ” 2011.

Μάρτιος 16, 2011

6ο Διαγωνισμός Μαθητικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας.

Μάρτιος 19, 2011

Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός ΚΑΓΚΟΥΡΟ.

Μάρτιος 24, 2011

11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας.

Απρίλιος 12, 2011

3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

Ιούνιος 6, 2011

Διαγωνισμός Φυσικής 2011.

Ιούλιος 6, 2011

16η Έκθεση Μαθητικής Φωτογραφίας.

Οκτώβριος 19, 2011

Διακρίσεις στον 72ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ».

Μάρτιος 9, 2012

Αειφόρος Γεωργία.

Απρίλιος 12, 2012

Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνεργασία μεταξύ των γενεών.

Απρίλιος 26, 2012

4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

Μάιος 12, 2012

Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνεργασία μεταξύ των γενεών.

Μάιος 15, 2012

«Τα Δικαιώματα του παιδιού» – UNESCO.

Ελληνικα