Γυμνάσιο

Μάρτιος 8, 2008

Το περιαστικό Δάσος και η συμβολή του στο τοπικό κλίμα.

Απρίλιος 17, 2008

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων.

Μάιος 15, 2008

Πανελλήνιοs Διαγωνισμόs πιστοποίησης Microsoft Hellas 2008.

Οκτώβριος 6, 2008

Ζ’ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης .

Νοέμβριος 1, 2008

Διακρίσεις 69ου Μαθηματικού διαγωνισμού “Ο ΘΑΛΗΣ”.

Μάρτιος 6, 2009

Οικολογική Μετακίνηση 2008-2009.

Απρίλιος 15, 2009

Διαγωνισμός Microsoft Office Specialist Competition 2009.

Ιούνιος 6, 2009

Διακρίσεις Καγκουρό.

Ιούλιος 6, 2009

Γη και Άνθρωπος.

Ιανουάριος 23, 2010

Διακρίσεις 70ου Πανελλήνιου Μαθηματικού διαγωνισμού “Ο ΘΑΛΗΣ”.

Φεβρουάριος 6, 2010

Ecomobility – Οικολογική μετακίνηση 2009-2010.

Μάρτιος 6, 2010

Η Βιοποικιλότητα του πλανήτη μας.

Ιούνιος 14, 2010

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “ΛΥΣΙΑΣ” 2010.

Ιούλιος 6, 2010

Συναισθήματα-Συνήθειες και Μουσική.

Οκτώβριος 27, 2010

10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας.

Οκτώβριος 30, 2010

Διακρίσεις 71ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «Ο ΘΑΛΗΣ».

Ελληνικα