Γυμνάσιο

8 Μαρτίου, 2008

Το περιαστικό Δάσος και η συμβολή του στο τοπικό κλίμα.

17 Απριλίου, 2008

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων.

15 Μαΐου, 2008

Πανελλήνιοs Διαγωνισμόs πιστοποίησης Microsoft Hellas 2008.

6 Οκτωβρίου, 2008

Ζ’ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης .

1 Νοεμβρίου, 2008

Διακρίσεις 69ου Μαθηματικού διαγωνισμού “Ο ΘΑΛΗΣ”.

6 Μαρτίου, 2009

Οικολογική Μετακίνηση 2008-2009.

15 Απριλίου, 2009

Διαγωνισμός Microsoft Office Specialist Competition 2009.

6 Ιουνίου, 2009

Διακρίσεις Καγκουρό.

6 Ιουλίου, 2009

Γη και Άνθρωπος.

23 Ιανουαρίου, 2010

Διακρίσεις 70ου Πανελλήνιου Μαθηματικού διαγωνισμού “Ο ΘΑΛΗΣ”.

6 Φεβρουαρίου, 2010

Ecomobility – Οικολογική μετακίνηση 2009-2010.

6 Μαρτίου, 2010

Η Βιοποικιλότητα του πλανήτη μας.

14 Ιουνίου, 2010

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “ΛΥΣΙΑΣ” 2010.

6 Ιουλίου, 2010

Συναισθήματα-Συνήθειες και Μουσική.

27 Οκτωβρίου, 2010

10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας.

30 Οκτωβρίου, 2010

Διακρίσεις 71ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «Ο ΘΑΛΗΣ».

Ελληνικα