Αθλητισμός – Ρυθμική Αγωγή

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μέσα από τις δραστηριότητές του ιδιωτικού παιδικού σταθμού, το παιδί συνειδητοποιεί βιωματικά το γνωστικό σχήμα του σώματος του, καλλιεργεί και ελέγχει την κινητικότητα του, κατανοεί τις έννοιες του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού και επιτυγχάνει την αρμονία της ψυχικής και σωματικής του ανάπτυξης.Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει είναι οι εξής:

Η Φυσική Αγωγή στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο είναι η ανάπτυξη πολλών κινητικών δεξιοτήτων.

Με ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά παιχνίδια, ελεύθερα και οργανωμένα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, έτσι ώστε τα παιδιά να βιώνουν τη σημασία της συμμετοχής, ν' αντιλαμβάνονται τις δυνατότητές τους και τα όριά τους, να κοινωνικοποιούνται, να τηρούν και να σέβονται κανόνες, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Η Ρυθμική Αγωγή και τα Κινητικά Παιχνίδια καλλιεργούν τη σωστή και αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Τα βοηθούν να ελέγχουν το σώμα τους, να καλλιεργούν την κινητικότητά τους, να κατανοούν τις έννοιες του χώρου, του χρόνου, του ρυθμού και πετυχαίνουν την ψυχική αρμονία αλλά και τη σωματική τους ανάπτυξη.

Αναπτύσσουν παράλληλα την ομαδικότητα, τη συνεργασία μεταξύ τους και τροφοδοτούν την παιδική ψυχή με θάρρος και αυτοπεποίθηση.

Όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας παίζουν και μαθαίνουν με το νερό στην κλειστή θερμαινόμενη πισίνα του κολυμβητηρίου μας, κάτω από την επίβλεψη των ειδικών προπονητών μας.

Η επαφή με το υγρό στοιχείο, στα μαθήματα επίπλευσης, τα χαλαρώνει και τα ηρεμεί.