Αγγλικά

Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών Αγγλικών και Γαλλικών ή Γερμανικών έχει προτεραιότητα στα Εκπαιδευτήριά μας. Η προσπάθειά μας, από το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, είναι στη γλωσσική επάρκεια, στην ικανότητα επικοινωνίας και στην εξοικείωση με στοιχεία πολιτιστικά και πολιτισμικά. Η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών με βιβλία, Cds, videos, φυλλάδια,διαδραστικούς πίνακες ώστε η μάθηση να επιτυγχάνεται από επικοινωνιακή προσέγγιση και ευχάριστο κλίμα.Στόχος είναι τα στάδια εκμάθησης να πιστοποιηθούν με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας, για την απόκτηση όλων των διπλωμάτων του Πανεπιστημίου Cambridge σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο.

Οι εξετάσεις Αγγλικών για μικρούς μαθητές επιβραβεύουν τις προσπάθειες των παιδιών να μάθουν Αγγλικά, με απώτερο στόχο να τα εξοικειώσουν με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και την ιδέα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με τρόπο, ώστε να αποτελούν μια θετική εμπειρία, τόσο εκμάθησης, όσο και ήπιων αλλά συστηματικών εξετάσεων. Καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές ικανότητες - ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, και γραφή - με έμφαση στην ικανότητα ομιλίας και ακρόασης.

Τα Εκπαιδευτήριά μας λειτουργούν ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο του British Council για τις εξετάσεις των Young Learners English Test (Starters-Movers-Flyers) στο Δημοτικό Σχολείο.

Η επιτυχία της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στηρίζεται στην κατάταξη των μαθητών σε διαφορετικά τμήματα με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους.

Το Δημοτικό Σχολείο ,το Γυμνάσιο και το Λύκειο σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, και με το University of Cambridge ESOL examinations διοργανώνει κάθε χρόνο γραπτές εξετάσεις Αγγλικών για τα επίπεδα KET (Key English Test), που είναι το πρώτο επίπεδο γλωσσομάθειας και το PET (Preliminary English Test), που απευθύνεται σε ανώτερο μαθησιακό επίπεδο και προηγείται του First Certificate in English F.C.E (Lower) Certificate in Advanced English C.A.E και Certificate of Proficiency in English C.P.E.

Στα επίπεδα εξετάζεται η ικανότητα του μαθητή να παράγει γραπτό λόγο, να κατανοεί γραπτά κείμενα, να εξετάζεται ακουστικά, να λύνει γραμματικές ασκήσεις και να παράγει προφορικό λόγο. Το Σχολείο μας συμμετέχει στις εν λόγω εξετάσεις που διεξάγονται στο Βρετανικό Συμβούλιο, για να κατοχυρώσουν οι μαθητές τα πτυχία αναγνώρισης της Αγγλικής γλώσσας.

Κάθε καλοκαίρι, διοργανώνονται Εκπαιδευτικά ταξίδια σε καλοκαιρινά Kολλέγια ή Πανεπιστήμια στην Αγγλία, με κύριο στόχο τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ξένη Γλώσσα, τη δημιουργική έκφραση, την πνευματική τους ανάπτυξη, την εξοικείωση των μαθητών με τον πολιτισμό της Αγγλίας, την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση, τα Σπορ με ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων, την Τέχνη, το Χορό, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Εκπαιδευτικές Εκδρομές, την ευκαιρία να συναναστραφούν με μαθητές άλλων εθνικοτήτων, κάτι που δημιουργεί μια θαυμάσια ανταλλαγή ιδεών, ενισχύοντας τη γνώση, την επιτυχία και την αυτοπεποίθηση τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Οι μαθητές μαθαίνουν να είναι ανεξάρτητα κοινωνικά και υπεύθυνα άτομα. Τα Εκπαιδευτικά ταξίδια είναι σχεδιασμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε μαθητή με το σεβασμό και την ευαισθησία που του αξίζει.


Τα νέα των Aγγλικών


June 22, 2017

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία στις εξετάσεις του Cambridge University!

February 24, 2017

Αγγλικά …μιλούν τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

February 15, 2017

Συνεχίζονται οι επιτυχίες των Αγγλικών…!

August 18, 2016

Και με Αγγλική Παιδεία τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη. – 2016

June 13, 2016

Συνέχεια …Ξένων Γλωσσών.

February 26, 2016

Tα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν … Αγγλικά !!!

February 26, 2016

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν …Αγγλικά!

January 29, 2016

Σύμβουλος του Cambridge στο Σχολείο μας.

August 25, 2015

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν και … Αγγλικά! – 08/2015

June 26, 2015

…και με Αγγλική παιδεία τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη! – 2015

June 12, 2015

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν … και Αγγλικά! – 06/2015

February 5, 2015

Τα Εκπαιδευτήρια Συγχαίρουν !

August 21, 2014

Συνέχεια Επιτυχιών σε εξετάσεις του Πανεπιστημίου Michigan!

February 7, 2014

Συνέχεια Αγγλικών Επιτυχιών για τα Εκπαιδευτήρια .

November 27, 2008

2ος Διαγωνισμός Μετάφρασης της Ε.Ε. “Juvenes Translatores”