Χρυσό Πανελλήνιο στο Σχολικό Πρωτάθλημα Άλμα επί Κοντώ!!!