Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις ψευδείς ειδήσεις (fake news)!

Στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα τρία τμήματα της Α΄ Γυμνασίου με θέμα: «Φυσικές καταστροφές – Κλιματική αλλαγή». Γνωρίζοντας πως οι ψευδείς ειδήσεις επηρεάζουν αρνητικά την αντίληψη, την ψυχολογία και την κριτική σκέψη των παιδιών, αλλοιώνοντας την ποιοτική και αποτελεσματική διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, σκοπός του προγράμματος ήταν να προβληματίσουμε  τους νέους μας στο αν υπάρχει τρόπος αυτές οι ειδήσεις να καταγραφούν, να αξιολογηθούν και να φιλτραριστούν ως προς την προστιθέμενη αξία τους.

          Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε  το σενάριο  εκπαιδευτικού  παιχνιδιού  που υλοποιήθηκε  στις σχολικές τάξεις, απτόμενο του ζητήματος της ψευδούς ή και ανακριβούς είδησης, ανακοίνωσης, πεποίθησης ή ενημέρωσης. Το πρόγραμμα-παιχνίδι παρουσιάστηκε μέσω παιχνιδιού ρόλων και ψηφιακής αφήγησης και  υλοποιείται  υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και με την υποστήριξη του Κοινού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή», του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.