Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης Άγιος Δημήτριος!

Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και το Α.Π.Θ., εν όψει της συμπλήρωσης 1160 χρόνων από την έναρξη της Κυριλλομεθοδιανής αποστολής, διοργανώσε στις 30-1 Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023 Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο με θέμα: «Η προσωπικότητα, η δράση, το συγγραφικό έργο και η πολιτιστική κληρονομιά των Θεσσαλονικέων Αγίων, Ιεραποστόλων των Σλάβων, Κυρίλλου και Μεθοδίου». Το πρόγραμμα-συνέδριο  περιλάμβανε συγγραφή κειμένων σχετικά με την προσωπικότητα, τη δράση, το συγγραφικό έργο και την πολιτιστική κληρονομιά των Θεσσαλονικέων αγίων, ιεραποστόλων των Σλάβων, Κυρίλλου και Μεθοδίου. Στόχος του προγράμματος-συνεδρίου ήταν η επιστημονική τεκμηρίωση όλων των στοιχείων που είναι γνωστά για τους αγίους σε βυζαντινές, σλαβικές και λατινικές πηγές, καθώς και η σύνδεση των δύο αγίων με την πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα.

Στο συνέδριο αυτό συμμετείχε το Σχολείο μας με δύο μαθήτριες της β΄ Λυκείου, Λαζαρίδου Μαρία και Τσομπάνη Μαρία. Η ανακοίνωση τους είχε το θέμα: “ Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης Άγιος Δημήτριος‘. Οι μαθήτριες μας ερεύνησαν τις πηγές, και τη βιβλιογραφία ελληνική και ξένη φθάνοντας σε αξιόλογα επιστημονικά συμπεράσματα. Παρουσίασαν την έρευνά τους στο εν λόγο συνέδριο και δέχτηκαν τα συγχαρητήρια και τους επαίνους της οργανωτικής επιτροπής. Στο τέλος του συνεδρίου έγινε ψήφισμα το οποίο περιλάμβανε την πρόταση προς το δήμο Θεσσαλονίκης, ώστε η δημοτική βιβλιοθήκη να ονομαστεί σε Βιβλιοθήκη Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.