Δημιουργικός Προγραμματισμός με Python για τους μαθητές Α΄ Γυμνασίου & α΄ Λυκείου.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα και ευκαιρία για αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. Η μετάβαση από τον  οπτικό προγραμματισμό σε προγραμματισμό με βάση το κείμενο αποτελεί φυσική εξέλιξη στην κωδικοποίηση  και είναι το επόμενο βήμα για όποιον επιθυμεί να εντρυφήσει περισσότερο στον προγραμματισμό και την υπολογιστική σκέψη.

Στο πλαίσιο αυτό οι «Little Python Programmers» της Α΄ Γυμνασίου σχεδίασαν ένα "Ρομπότ" αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη Turtle με την εύχρηστη γλώσσα προγραμματισμού Python που λόγω της γραφικής διεπαφής που διαθέτει, προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα. Προγραμμάτισαν τη χελώνα-ρομπότ να σχεδιάσει τα κατάλληλα σχήματα και να τα χρωματίσει (τετράγωνο, κύκλο, τρίγωνο) γράφοντας τις σωστές εντολές κώδικα!

Την ίδια στιγμή οι μαθητές της α΄ Λυκείου συμμετείχαν στη δράση αξιοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Python, μαθαίνοντας να εμφανίζουν κείμενο, αποτελέσματα πράξεων και μεταβλητών και πήραν "αποφάσεις" χρησιμοποιώντας την εντολή if… else για να ελέγξουν εάν ισχύει μία συνθήκη. Με τον προγραμματισμό σε Python, την ανάλυση προγραμμάτων και την επιδιόρθωση σφαλμάτων προγραμματισμού, οι μαθητές αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και μαθαίνουν πώς να είναι συνεπείς, επίμονοι και υπομονετικοί. Αποκτούν δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, διασπώντας σύνθετα προβλήματα σε μικρότερα κομμάτια. Ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στον τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων σε κάθε άλλη πτυχή της ζωής τους.