Με το βλέμμα στο μέλλον! «New S.A.T. test»!

   Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η καθιερωμένη ενημέρωση των γονέων της Α΄ Γυμνασίου  που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Γυμνασίου-Λυκείου. Η ενημέρωση σχετίζονταν αρχικά με το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών αλλά και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα ακολουθηθούν κατά τη μαθησιακή διαδικασία στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, για την επίτευξη του όσο το δυνατόν καλύτερου μαθησιακού αποτελέσματος. Τονίστηκε, μάλιστα, με ιδιαίτερη έμφαση από όλους τους εκπαιδευτικούς η προτεραιότητα ύπαρξης ψυχικής ηρεμίας και συναισθηματικής ισορροπίας για την καλύτερη επίτευξη των μαθησιακών στόχων των μαθητών και μαθητριών μας. Στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση στους γονείς των μαθητών μας του Λυκείου σχετικά με το παγκόσμιο test «New S.A.T.», τον τρόπο προετοιμασίας και τη διαδικασία των εξετάσεων, το οποίο είναι απαραίτητο για  σπουδές σε Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής  και για τις υποτροφίες που παρέχουν. Η παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών και των προϋποθέσεων για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια Αμερικής και Ευρώπης και της διαδικασίας απόκτησης υποτροφιών από αυτά, διοργανώθηκε από το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Σχολείου μας, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου – Λυκείου μας.