Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών

Για άλλη μία χρονιά γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, δίνοντας έμφαση σε ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα αυτής της μέρας, ότι οι γλωσσικές δεξιότητες είναι μία αναγκαιότητα και ένα δικαίωμα για όλους. Με 225 γηγενείς γλώσσες η φυσική κληρονομιά της Ευρώπης είναι πλούσια και ποικίλη, ένα γεγονός που πρέπει να γιορτάζεται. Οφείλουμε να διατηρήσουμε την πλούσια γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί.

Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε ενημέρωση και συζήτηση για την ανάγκη των ανθρώπων να αναπτύξουν κάποιο βαθμό δεξιότητας σε δύο ή περισσότερες γλώσσες καθώς υπάρχουν πολύπλευρα οφέλη. Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι ότι μας ενθαρρύνουν να είμαστε περισσότερο ανοιχτοί στους άλλους ανθρώπους, στους πολιτισμούς και στις παραδόσεις τους. Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε μία άλλη γλώσσα είναι κάτι περισσότερο από την απόκτηση μιας χρήσιμης δεξιότητας - αντανακλά μία στάση σεβασμού της ταυτότητας και του πολιτισμού των άλλων.

Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες προσπαθήσαμε να  τονίσουμε στους μαθητές την αξία τής πολυγλωσσίας, της πολυπολιτισμικότητας και τον συμβολισμό της ένωσης των λαών. Τραγουδήσαμε,  γράψαμε λέξεις σε διάφορες Ευρωπαϊκές γλώσσες βλέποντας τις ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ τους, τονίζοντας σημαντικές έννοιες όπως αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμός, φιλία και ειρήνη. Αυτές οι δράσεις πιστεύουμε ότι ευαισθητοποιούν τους μαθητές και τους ενθαρρύνουν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.