Οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών

Οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών - κεντρική

Τα οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι πολυάριθμα και σημαντικά για πολλούς λόγους. Η γλωσσομάθεια, όπως φανερώνει και η ετυμολογία της λέξης, είναι η γνώση πολλών γλωσσών. Ο άνθρωπος μπορεί να διατείνεται ότι κατέχει μια γλώσσα, όταν είναι σε θέση να τη μιλά και να τη γράφει σωστά. Επιπλέον όταν γνωρίζει την προφορά, το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και τους ιδιωματισμούς της. Η γλωσσομάθεια διαβαθμίζεται ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα. Γι’ αυτό και τα οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών μερικές φορές διαφέρουν ανάλογα τη γλώσσα. Ασφαλώς, όλες τους έχουν αξία και όσες περισσότερες γνωρίζει κάποιος τόσο πιο πνευματικά και διανοητικά πλούσιος είναι. 

 

“Όποιος δεν ξέρει ξένες γλώσσες δεν ξέρει τίποτα από τη δική του” 

                                                        Johann Wolfgang von Goethe 

 

«Μια διαφορετική γλώσσα είναι μια διαφορετική άποψη της ζωής» είπε κάποτε ο Φεντερίκο Φελίνι, ένας από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου.  
 

Οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία 

Τα οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών καθορίζονται από τις ανάγκες, τους στόχους και τις επιθυμίες ή τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Είναι σημαντικό , τα παιδιά να ξεκινούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα από το δημοτικό για να αποκτούν, από μικρή ηλικία άνεση και εμπειρία Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν σπουδάζουν θα γνωρίσουν περισσότερες από μια γλώσσες σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Έτσι ώστε, κατά τη μελέτη των μαθημάτων τους ή την εκπόνηση των εργασιών τους να έχουν πρόσβαση σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία σε όλο το εύρος της προσφερόμενης γνώσης. Τέλος, βοηθά στο να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον επιστημονικό τους κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο και να καταρτίζονται αρτιότερα και δια βίου.  

 

Επαγγελματικά οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών 

Σε μια άλλη περίπτωση, τα οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι επαγγελματικά. Βοηθούν τους ανθρώπους να επιτύχουν καλύτερα τους επικοινωνιακούς τους στόχους και να γίνουν πιο αποδοτικοί στην εργασία τους. Η γλωσσομάθεια συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα και αυτονόητη προϋπόθεση για όποιον φιλοδοξεί να σταδιοδρομήσει σε υψηλό επίπεδο. Ακόμα και να βελτιώσει την επαγγελματική θέση του στο πλαίσιο μιας ολοένα και πιο ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας. Άλλωστε, η συγκρότηση ενός σύγχρονου ενοποιημένου κόσμου επιταχύνει την κινητικότητα των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μετακίνηση ολοένα και περισσότερων ανθρώπων σε χώρες διαφορετικές από αυτήν της καταγωγής τους για εργασία ή σπουδές. 

 

Επιπλέον λόγοι που οδηγούν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών

Εκτός από τα οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών, πολλές φορές ένας λόγος που επιλέγει να μάθει μια γλώσσα ένας άνθρωπος είναι συναισθηματικός. Πρόκειται για την ιδιαίτερη προτίμηση και αγάπη που μπορεί να τρέφει προς κάποια χώρα, τον πολιτισμό ή και τον τρόπο ζωής της

Υπάρχουν αμέτρητα άρθρα και μελέτες που απαριθμούν τα οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών. Τα περισσότερα ομολογουμένως, έρχονται με την επίτευξη της ευφράδειας ή πολύ καλής γνώσης αυτής της γλώσσας. Παρόλα αυτά, η όλη διαδικασία μάθησης και ανακάλυψης μιας διαφορετικής κουλτούρας και ενός άλλου τρόπου σκέψης και έκφρασης αδιαμφισβήτητα έχει μόνο πλεονεκτήματα για αυτούς που το επιχειρούν.

Καταρχήν, ένα από τα πλέον σημαντικά οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι η ίδια η αντίληψη της μητρικής γλώσσας του σπουδαστή. Η λεξιλογική και εκφραστική αναζήτηση μέσα από μια άλλη γλώσσα αποκαλύπτει τον τεράστιο πλούτο της δικής του. Η ανακάλυψη των ιδιωματικών εκφράσεων, των παροιμιών, του λεξιλογίου του, η σύζευξή τους και οι αντιστοιχίες τους με τις άλλες γλώσσες και τον δικό τους πλούτο αποτελεί τον σίγουρο δρόμο για τη συνειδητή γνωριμία με την μητρική γνωριμία· που δεν είναι καθόλου αυτονόητη εν τέλει. Βοηθά πολύ και τους μαθητές, κυρίως στο λύκειο, για να μπορούν να κατανοούν βαθύτερα τα μαθήματα που διδάσκονται και μελετούν.

Θα πρέπει, βέβαια, να αναφερθούν και τα εξής ανταγωνιστικά οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών, που δεν είναι άλλα από τις ανεπτυγμένες εγκεφαλικές δυνατότητές. Πιο συγκεκριμένα, μέσω ερευνών έχει αποδειχθεί ότι ιδιαίτερα η περιοχή του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τις πληροφορίες, χτίζει τους μύες. Αυτό οφείλεται σε διαδικασίες, όπως η μετάφραση, η προσπάθεια έκφρασης σε μια νέα γλώσσα ή ανεύρεσης του κατάλληλου – για την περίσταση – λεξιλογίου. Από ειδικούς επισημαίνεται, ακόμα, η ικανότητα απομνημόνευσης καταλόγων ή ακολουθιών από πολύγλωσσους, όπως και εντοπισμού παραπλανητικών στοιχείων. Και ποιος δεν θα ήθελε να διακρίνεται για τέτοια «ανώτερα» πνευματικά χαρίσματα;

 

Κράτη και οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών 

Για τα κράτη οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών θεωρούνται η επικοινωνία των λαών και η ανάπτυξη των σχέσεων τους. Με τη γλωσσομάθεια οι άνθρωποι γνωρίζουν και κατανοούν τον τρόπο σκέψης, τις αντιλήψεις, την ιστορία και την κουλτούρα άλλων λαών. Αυτό το γεγονός τους βοηθά να απαλλαγούν από προκαταλήψεις και στερεότυπα που γεννούν ρατσιστικές συμπεριφορές και συμπλέγματα ανωτερότητας ή κατωτερότητας απέναντι στους ξένους. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για γόνιμη επαφή μεταξύ τους, για συνεργασία και διάλογο. Προκειμένου φυσικά να αντιμετωπιστούν κοινά προβλήματα, και για ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων σε κλίμα αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευρύνουν το σκεπτικό τους και παύουν να σκέφτονται μονοδιάστατα και με βάση τα πρότυπα του έθνους τους και μόνο. Ανοίγουν, εναλλακτικά, τους ορίζοντές τους και γίνονται πιο δεκτικοί απέναντι στο «διαφορετικό». Πρόκειται για ένα ισχυρό προσόν από το οποίο οι σύγχρονοι πολίτες οφείλουν να χαρακτηρίζονται, προκειμένου να αποτελέσουν παραγωγικό μέρος της κοινωνίας στην οποία ζουν.

Σίγουρα, οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι οι διευκολύνσεις οικονομικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών. Επιπλέον, η εκμάθηση ξένων γλωσσών βοηθά στην ανάπτυξη των διάφορων οικονομικών κλάδων. Αναλυτικότερα, επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση της ξένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την επέκταση διεθνών επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οικονομικού ανταγωνισμού.

Τέλος, ευνοείται η ανάπτυξη του τουρισμού, που εκτός από τρόπο ψυχαγωγίας πολλών ανθρώπων αποτελεί και βασική οικονομική πηγή μιας χώρας. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια όταν γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας που επισκέπτονται.

 

Συνοψίζοντας με βάση τα οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών, διαπιστώνεται ότι: «η γλωσσομάθεια αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την επαγγελματική και πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά και ένα μέσο για την αυτογνωσία και την καλύτερη γνωριμία και κατανόηση μεταξύ των λαών». Γνωρίζοντας ότι κάθε γλώσσα αποτελεί μια διαφορετική ματιά στον κόσμο, με τη γλωσσομάθεια τα άτομα διευρύνουν την οπτική τους και αποκτούν έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης και κατανόησης της πραγματικότητας.