«Εξερευνώ τη Φύση-Ανακαλύπτω τον Εαυτό μου και τους Άλλους»

Η συμμετοχή μας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. «Εξερευνώ τη Φύση-Ανακαλύπτω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» μας έδωσε τη δυνατότητα να εκπαιδευτούμε με δεξιότητες της Φύσης και της Ζωής.

Μας υποδέχθηκαν εκπαιδευτές-παιδαγωγοί και το πρόγραμμα περιελάβανε  βασικές δεξιότητες πεζοπορίας, αναρρίχησης, καταρρίχησης, ορειβασίας, επιβίωσης στη φύση, εκτίμηση κινδύνου, προστασία από ζώα και σε επίπεδα κλιμακούμενης δυσκολίας.

Παράλληλα μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, τα παιδιά γνώρισαν και μετατράπηκαν σε εξερευνητές του φυσικού περιβάλλοντος, του βουνού, του ελληνικού δάσους και του υγρού στοιχείου.

Ταυτόχρονα οι δραστηριότητες με τα Κυκλικά εργαστήρια, καλλιέργησαν την ενσυναίσθηση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, βοήθησαν και ενδυνάμωσαν τα παιδιά στην βελτιωμένη σχολική επίδοση την αυτογνωσία, τη διαχείριση του θυμού και τις συγκρούσεις,  προήγαγαν θετικές συμπεριφορές σε σχέση με τη υγεία, και προώθησαν την αποδοχή και συνεργασία.

Ήταν μια διαφορετική μέρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ και Δ΄ τάξης, που θα μείνει ασφαλώς βαθιά χαραγμένη στη μνήμη τους.