Ερευνητής στο CERN για μια μέρα: ¨Κυνηγώντας τα στοιχειώδη σωματίδια¨

Με  μεγάλη ικανοποίηση Ομάδα μαθητών των Εκπαιδευτηρίων μας μετά από αξιολόγηση έγινε δεκτή και συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα: «19α Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων» (19th International Particle Physics Masterclasses 2023) που διοργάνωσε το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. όπου  συμμετείχαν Πανεπιστήμια / Ερευνητικά Ιδρύματα της Ευρώπης και μαθητές από Λύκεια της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Δείτε Περισσότερα

Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης, σε συνεργασία με την (ΠΑΝΕΚΦΕ) και τα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), συντόνισε και φέτος το Ελληνικό τμήμα της διοργάνωσης της Διεθνούς Ομάδας Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International ParticlePhysicsOutreachGroup, IPPOG).

Τα Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων:

  • προσφέρουν την ευκαιρία σε μαθήτριες και μαθητές Λυκείου να γνωρίσουν τη Φυσική των Σωματιδίων
  • γίνονται σε πάνω από 200 σημεία σε 60 χώρες και με συμμετοχή που ξεπερνά τους 10 000 μαθητές
  • οργανώνονται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (TU Dresden) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εκλαΐκευσης Στοιχειωδών Σωματιδίων (InterenationalParticlePhysicsOutreachGroup, IPPOG).
  • Στην Ελλάδα, συμμετείχαν τα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κάθε χρόνο, περίπου 13.000 μαθητές Λυκείου από 60 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από το 225 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων. Ομιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και των δυνάμεών τους, δίνοντας την δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων. Στο τέλος της ημέρας, όπως γίνεται σε κάθε διεθνή συνεργασία, οι συμμετέχοντες μαθητές συνδέονται, μέσω διαδικτύου, και συζητούν τα αποτελέσματά τους και την εμπειρία τους.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κόσμο των Κουάρκ και των Λεπτονίων (στοιχειωδών σωματιδίων) με πραγματικά πειραματικά δεδομένα, να ανακαλύψουν θέματα και μεθόδους στη βασική έρευνα για την ύλη και τις δυνάμεις της, να πραγματοποιήσουν μετρήσεις σε πραγματικά γεγονότα από τα πειράματα του CERN και να πάρουν μέρος σε μια διεθνή συζήτηση (μέσω internet) για τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιελάμβανε αρχικά τρεις διαλέξεις από τους καθηγητές του Φυσικού τμήματος του Α.Π.Θ. κ.κ. καθ. Α. Πέτκου, καθ. Δημ. Σαμψωνίδη και καθ. Κ. Κορδά σχετικά με θεωρητικά και πειραματικά θέματα που αφορούν την φυσική στοιχειωδών σωματιδίων, τα πειράματα στο CERN και τη διαδικασία ταυτοποίησης των σωματιδίων.

Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες και ακολούθησε ταυτοποίηση-αναγνώριση γεγονότων από πειραματικά δεδομένα από τον LHC του CERN, τα οποία συνέλλεξαν και τα συζήτησαν στην ολομέλεια.

Τους δόθηκε η δυνατότητα να τα συζητήσουν με άλλους μαθητές από Λύκεια της Ευρώπης σε τηλεδιάσκεψη με το CERN στο οποίο παρουσίασαν και συζήτησαν τα αποτελέσματά τους.

Η Ημερίδα έκλεισε με την απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων και με τους μαθητές ενθουσιασμένους από την εμπειρία τους.