Οδηγείτε Προσεκτικά-Σεμινάριο οδικής ασφάλειας

Οι μαθητές της  α’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.Μ.Ε.Τ.), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Ειδικά καταρτισμένοι συγκοινωνιολόγοι από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α. – Ι.Μ.Ε.Τ.) παρουσίασαν στους μαθητές της α’ Λυκείου σεμινάριο οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς, με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με τη μελλοντική οδηγική τους δραστηριοποίηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον το σεμινάριο οδικής ασφάλειας και διατύπωσαν ερωτήματα προκειμένου να ενημερωθούν. Η παρουσίαση ήταν εξαιρετικά κατατοπιστική και με τη βοήθεια του προσομοιωτή και προβλημάτισε τους μελλοντικούς οδηγούς για τις επικείμενες δυσχέρειες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, αν δεν τηρούν τους κώδικες οδικής συμπεριφοράς.

Ευχαριστούμε θερμά το Ι.Μ.Ε.Τ. – Ε.Κ.Ε.Τ.Α. για την υπέροχη φιλοξενία αλλά και τους μαθητές μας για την εξαιρετική παρουσία τους.