«Καλύτερη γνώση έναντι των Καταστροφών»!

«Καλύτερη γνώση έναντι των Καταστροφών»!

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, αναζητώντας καινοτόμα προγράμματα σπουδών, με σκοπό την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών τους, συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα Γνώσης επί Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων με θέμα: «Καλύτερη γνώση έναντι των καταστροφών» υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τις παρακάτω ομάδες μαθητών α΄ Λυκείου: TEAM 1 (Καραφεΐζης Β., Μισκάκης Σ., Ρίζος Σ.), TEAM 2 (Καπία Α., Λαδοπούλου Ε.), TEAM 3 (Κοτροπούλου Α., Ξενίδου Μ.), με υπεύθυνους καθηγητές συντονισμού και προετοιμασίας των ομάδων, τους καθηγητές των Εκπαιδευτηρίων μας: κ. Δ. Κοτρόπουλο, κα Π. Μοσχοπούλου και κ. Π. Φρυγανιώτη  και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος BeSafeNet  το οποίο αποτελεί εργαλείο ενδυνάμωσης της αντίληψης του κινδύνου ανάμεσα στους πολίτες. 

Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από τους κινδύνους που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι σεισμοί, τα θαλάσσια σεισμικά κύματα, οι κατολισθήσεις, η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι δασικές και αστικές πυρκαγιές, τα τεχνολογικά ατυχήματα, η κλιματική κρίση και οι αλλαγές στο περιβάλλον.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στόχοι του διαγωνισμού είναι:

  • η απόκτηση πλήρους εικόνας για τη διαχείριση των καταστροφών και των κρίσεων,
  • η εκπαίδευση στην οργάνωση και στην αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν το σχολικό, οικογενειακό, εργασιακό περιβάλλον,
  • η βελτίωση των δεξιοτήτων στη λήψη μέτρων προστασίας σε ατομικό και επίπεδο,
  • η μείωση των κάθε είδους επιπτώσεων,
  • η μέγιστη δυνατή προστασία των μαθητών και των μαθητριών και η ταχεία ανάκαμψη μετά από ένα γεγονός καθώς και
  • η διάχυση της σχετικής γνώσης στους μαθητές και στις μαθήτριες και κατ’ επέκταση και στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας που θα οδηγήσει στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών σε θέματα διαχείρισης καταστροφών.