Γνωριμία με τον Βυζαντινό πολιτισμό.

Οι μαθητές της Β΄ τάξης  Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, επισκέφθηκαν το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: « Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ΙΡ». Είχαν τη δυνατότητα, μέσα από συζήτηση με τους αρχαιολόγους του μουσείου και τη χρήση εποπτικού υλικού, να μάθουν για τη χρήση και τη χρησιμότητα των μολυβδόβουλλων, για την αξία τους ως ιστορικές πηγές και την οργάνωση της διοικητικής και εκκλησιαστικής γραφειοκρατίας στο Βυζάντιο. Συνέκριναν τις βυζαντινές σφραγίδες με τις σύγχρονες ΙΡ  ψηφιακές διευθύνσεις και κατανόησαν το πέρασμα από το παρελθόν στο παρόν.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των μαθητών σε εργαστήριο του μουσείου που έμαθαν να διπλώνουν ένα επίσημο βυζαντινό έγγραφο και να το σφραγίζουν με μολυβδόβουλλο από πηλό.

Οι μαθητές εξέφρασαν τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους για τη διαδραστική επαφή με ιστορικό μας παρελθόν!