«Παλαιογραφία. Το Ταξίδι της Γραφής»!

Το 3ο και 4ο Σύμφωνο συνεργασίας έχει υπογράψει το Σχολείο μας και φέτος με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, με σύνδεσμο τη Θεολόγο του Σχολείου μας και επιστημονική συνεργάτιδα του ΙδρύματοςΔρ. Ευλαμπία Τσιρέλη. Στο σύμφωνο με τίτλο: «Παλαιογραφία. Το Ταξίδι της Γραφής», το Σχολείο μας επιλέχθηκε να συμμετάσχει, ως ένα εκ των κορυφαίων 5 πανελληνίως όσον αφορά την άψογη οργάνωση, διεκπεραίωση και διάκριση στις εκπαιδευτικές δράσεις του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών.

Με την εκπαιδευτική δράση: « Το Ταξίδι της Γραφής. Ψηφιοποίηση Χειρογράφων» που ολοκληρώθηκε τη χρονιά 2020-’21 (μπορείτε εδώ να δείτε τη δράση: https://bit.ly/3XDpe8R) και απέσπασε επαίνους αλλά και συμμετοχή σε έκθεση που εγκαινιάστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη, φέτος οι μαθητές του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής που συντονίζει η κ. Τσιρέλη, μελετούν τα υλικά και όργανα γραφής, τους χειρόγραφους κώδικες, ενώ ασκούνται στην τέχνη της Παλαιογραφίας, μιμούμενοι τη γραφή των κωδίκων, των βυζαντινών χειρογράφων και των αρχετύπων και παλαιτύπων.

Ενεργοποιούν εκ νέου τη δεξιότητα της χειρόγραφης γραφής, σε μια εποχή που η χειρόγραφη γραφή τείνει να εκλείψει. Προσέχουν κάθε γράμμα ξεχωριστά, αφοσιώνονται με τρομερή προσήλωση στην τελειοποίηση των γραμμάτων και ετοιμάζουν κάτι πολύ ξεχωριστό που θα αποκαλύψουμε στο τέλος της χρονιάς και που παντρεύει τη Λογοτεχνία με την Παλαιογραφία!