Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της 44ης συνόδου του ΕΚΝΕ που έγινε στη Θεσσαλονίκη, από τις 16 έως 19 Δεκεμβρίου, οι μαθήτριες της β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη Τσιτσιρίκου Σ. και Συμεωνίδου Α,. σε συνεργασία με τις υπεύθυνες καθηγήτριες του τμήματος ξένων γλωσσών, εκπροσώπησαν το Σχολείο μας αποκομίζοντας γνώσεις και εμπειρίες συζητώντας φλέγοντα ευρωπαϊκά ζητήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων είναι ένας θεσμός που έχει ως στόχο την:

  • Ενθάρρυνση των νέων να ασχοληθούν με τα Ευρωπαϊκά κοινά και να έρθουν σε επαφή με θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ενισχύοντας, έτσι, την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.
  • Δημιουργία γόνιμου εδάφους για διάλογο μεταξύ των νέων, απομακρυσμένο από κομματικά και μικροπολιτικά συμφέροντα.
  • Προώθηση του σεβασμού, του διαπολιτισμικού διαλόγου και του συνεργατικού πνεύματος για την επίτευξη ενός κοινού αποτελέσματος.
  • Συνεισφορά στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των νέων συμμετεχόντων.

Σημαντικό κομμάτι της δράσης του ΕΚΝΕ αποτελεί η εθελοντική δράση. Έπειτα από τη συμμετοχή τους, οι μαθητές έχουν την επιλογή να προσφέρουν στον οργανισμό και ταυτόχρονα να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, δουλεύοντας σε ομάδες. Οι προσομοιώσεις λοιπόν, αποτελούν δημιουργία νέων, για νέους!

Συγχαρητήρια στις μαθήτριες και μακάρι η εμπειρία αυτή να αποτελέσει προετοιμασία για την ανάληψη των ηνίων του μέλλοντος της Ευρώπης!