Ευρωπαϊκή Ημέρα Ξένων Γλωσσών.

Ο φετινός εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ξένων Γλωσσών επικεντρώθηκε στο θέμα της ''Eιρήνης'' τονίζοντας το ρόλο της Γλώσσας και του Πολιτισμού ως μέσο να καλλιεργήσει και να προωθήσει θετικές συμπεριφορές στην κατεύθυνση της συνεργασίας, συμμετοχής και πολυπολιτισμικής εκτίμησης, όπως επίσης και σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να ενδυναμώσουν την Ειρήνη και την επικοινωνία ανάμεσα στις χώρες και τους λαούς. Είχαμε και φέτος την δυνατότητα να ταξιδέψουμε με όχημα την γλώσσα από τη μία Ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη και να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο των γλωσσών και των διαλέκτων. Αναδείξαμε μέσα από την παρουσίαση τον ρόλο της Γλώσσας και του Πολιτισμού, ως μέσο για την καλλιέργεια και την προώθηση θετικών συμπεριφορών συνεργασίας, συμμετοχής και πολυπολιτισμικής εκτίμησης. Το τραγούδι το οποίο εκφράζει απόλυτα την έννοια της Ειρήνης και ήταν το επίκεντρο του Σχεδίου Εργασίας μας μέσα στην τάξη ήταν το ΄Imagine all the people living life in peace΄ . Επισημάναμε  τις ομοιότητες που έχουν πολλές γλώσσες μεταξύ τους όπως επίσης και τη δύναμη της Ελληνικής Γλώσσας.

Όπως έγραψε και ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος

 ΄΄ Κι ἂν τυχόν κάπου ἀνάμεσα

στους γαλάζιους διαδρόμους

συναντήσω ἀγγέλους, θὰ τους

μιλήσω ἑλληνικά ΄΄.