Καθηγήτριά μας στo Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Σωματιδιακής Φυσικής, στο CERN!!!

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη εκπροσωπήθηκαν από τη Φυσικό-Πληροφορικό και Διευθύντρια του Γυμνασίου μας Μ.  Μιτζάλη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ελλήνων Καθηγητών που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής Φυσικής, στο CERN, το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του είδους του. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα οργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων για την Ελλάδα, αποτελούμενη από τους: Εμμανουήλ Τσεσμελή, Υπεύθυνο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του CERN, κ. Ε. Γαζή, Καθηγητή ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ και την κ. Ε. Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και επισκέψεις στις πειραματικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού συνέθεσαν ένα δημιουργικό τετραήμερο με γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα διοχετευτούν από την επιλεγμένη καθηγήτριά μας, στους Εκπαιδευτικούς και στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη.  Και η πρόκληση… ξεκίνησε!!!