Μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων μας Αρχηγός της Εθνικής μας Ομάδας στον Διεθνή Διαγωνισμό «International Young Physicists’ Tournament IYPT 2022 Romania»

Στον Διεθνή και υψηλού κύρους Διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών «International Young PhysicistsTournament 2022 Romania» συμμετέχει και φέτος η Εθνική ομάδα της Ελλάδας, με αρχηγό-captain τη μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων μας Τερψιάδου Μ.

Η μαθήτριά μας,  μαζί με άλλους τέσσερις μαθητές της β΄ Λυκείου από διαφορετικά σχολεία της Ελλάδας, θα εκπροσωπήσει τα Ελληνικά χρώματα στον Διεθνή Διαγωνισμό που  θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Τιμισοάρα, της Ρουμανίας,  στο διάστημα από 15 έως 23 Ιουλίου 2022.

          Ο διεθνής διαγωνισμός «International Young PhysicistsTournament 2022 Romania»  εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την  Ένωση Ελλήνων Φυσικών και σε αυτόν παίρνουν μέρος χώρες από όλον τον κόσμο με ομάδες μαθητών ηλικίας 16-18 ετών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν και να συζητήσουν στην αγγλική γλώσσα, τα πειράματα που έχουν εκτελέσει, τα αποτελέσματα και το σύνολο της έρευνάς τους πάνω σε δεκαεπτά προβλήματα Φυσικής, τα οποία τους είναι ήδη γνωστά.

Η Τερψιάδου Μ. εργάστηκε σε όλο το διάστημα από το Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Ιούλιο του 2022 πειραματικά και θεωρητικά και μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές της ομάδας θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους με στόχο ένα μετάλλιο

 Ευχόμαστε Επιτυχία στην Ελληνική Ομάδα και ένα Μετάλλιο!!