Έπαινοι στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας!!!

Επαίνους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας απέσπασαν οι μαθητές μας Λαζαρίδου Μ., και Μισκάκης Σ., για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που στοχεύει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τις ανακαλύψεις και τα επιτεύγματα της Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας και την κατανόηση των παραμέτρων των βιολογικών συστημάτων σε όλες τις παραμέτρους των φαινομένων της ζωής.

Ευχόμαστε στους μαθητές μας πάντα Επιτυχίες και Διακρίσεις!