Η ζωντανή Ιστορία του Νερού.

Το ιστορικό για την ύδρευση της πόλης κτιριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται το Μουσείο Ύδρευσης και το πάρκο του Νερού επισκέφθηκαν οι μαθητές του Σχολείου μας και είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα: το πολύτιμο νερό.

Το συγκρότημα κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε απόσταση 1.500 μέτρων από τα δυτικά τείχη του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Το κεντρικό αντλιοστάσιο λειτούργησε ως το 1978 και μετά μετατράπηκε σε μουσείο.

Οι μαθητές είδαν παλιούς ηλεκτρικούς πίνακες διανομής ρεύματος, την παλιά ατμομηχανή με την αντλία από την αρχική ακόμη φάση του αντλιοστάσιου, υδρόμετρα, όργανα μέτρησης του δικτύου υδροδότησης, εργαλεία που χρησιμοποιούσαν τα συνεργεία επισκευών και τον εντυπωσιακό, αποκατεστημένο χώρο των παλιών ατμολεβήτων. Ξεναγήθηκαν στην εξειδικευμένη βιβλιοθήκη για το νερό και τα υδραυλικά έργα ενώ περπάτησαν στο Πάρκο του Νερού όπου εκτίθενται ιστορικά αντλητικά συγκροτήματα και αγωγοί νερού.

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την ιστορία της υδροδότησης της Θεσσαλονίκης. Ευαισθητοποιήθηκαν πάνω σε θέματα εξοικονόμησης νερού και προστασίας περιβάλλοντος.