Συμμετοχή του Σχολείου μας στη Διεθνή Μελέτη για τον Εγγραμματισμό στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές!!!

Το Γυμνάσιό μας συμμετείχε στη Διεθνή Μελέτη για τον Εγγραμματισμό στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές ICILS (ΑΡΧΙΚΗ (iep.edu.gr)) με υπεύθυνο φορέα υλοποίησης το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) – ΥΠΑΙΘ.

Η χώρα μας συμμετέχει για πρώτη φορά από φέτος στη διεθνή έρευνα ICILS (International Computer and Information Literacy Study), η οποία διερευνά, σε διεθνές επίπεδο, τις διαφορές των μαθητών και μαθητριών 13-14 ετών (Β΄ Γυμνασίου) σε σχέση με τον εγγραμματισμό τους στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές. Η έρευνα ICILS αφορά στις βασικές γνώσεις, τις δεξιότητες και την αντίληψη που απαιτούνται για την επιτυχία των μαθητών και μαθητριών στο νέο δυναμικό περιβάλλον της πληροφορίας. Στόχος είναι, ειδικότερα, η ανίχνευση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών σε σχέση με τη διερεύνηση, τη δημιουργία, τη συμμετοχή και την επικοινωνία στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα μέσω της χρήσης υπολογιστών.

Οι μαθητές μας με χαρά συμμετείχαν στην έρευνα αποδεικνύοντας πόσο υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες γίνονται!