«Η Γλώσσα μου … ο Κόσμος μου»

Οι μαθητές του Γυμνασίου Καραφεΐζης Β., Λαζαρίδου Μ., Μισκάκης Σ.,, Τσαμπάζης Α., Χρυσοστομάκη Ε. υπό την καθοδήγηση των φιλολόγων του Σχολείου μας κ.κ. Καρατζιούλα Ε, Ντούρου Σ., Τσιόγκα Θ. συμμετείχαν στους 5ους Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας, με τίτλο: «Η Γλώσσα μου … ο Κόσμος μου». Στους Αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά  καλούνταν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου για τη Γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες, να ευαισθητοποιηθούν στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, να λειτουργήσουν συνεργατικά και να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες συνεχούς / μονοτροπικού και ασυνεχούς / πολυτροπικού λόγου. Στους αγώνες αυτούς προωθούνται οι ανθρωπιστικές σπουδές και έχουν την ευκαιρία οι μαθητές να ενημερωθούν για ποικίλα θέματα κοινωνικού προβληματισμού.

Η διοργάνωση των αγώνων πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» και τους Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η άριστα προετοιμασμένη ομάδα του Σχολείου μας κατάφερε με επιτυχία να αντιμετωπίσει τα απαιτητικά θέματα που άπτονται επίκαιρων κοινωνικών ζητημάτων. Ειδικότερα η ομάδα διακρίθηκε για πολύ καλή γνώση της γλώσσας και το συνεργατικό πνεύμα. Επίσης για ακόμη μια φορά οι μαθητές μας απέδειξαν ότι διαθέτουν ήθος και απαράμιλλο ψυχικό σθένος στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να υπερκεράσουν στο μέλλον τα προβλήματα που θα τους παρουσιαστούν.

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη στηρίζουν όλα τα προγράμματα που στοχεύουν στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητών τους, συγχαίρουν όλους του προαναφερόμενους συμμετέχοντες και εύχονται κάθε επιτυχία σε όλα τα εγχειρήματά τους!