Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου… λογοτεχνούν…!

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022, παράλληλα με το μάθημα της λογοτεχνίας, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου εργαστήκανε και στη δημιουργία μικρών αφηγηματικών ιστοριών. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας δεν ήταν ένα είδος συγγραφικού πρωταθλητισμού -διαγωνισμού αλλά η εξοικείωση των μαθητών με τη συγγραφική και την αναγνωστική πράξη και τη σταδιακή εδραίωση της σχέσης τους με τη Λογοτεχνία.

          Ο μαθητής, μπαίνοντας στη θέση των ηρώων του και  «κυκλοφορώντας» σε διαφορετικές εποχές, παίζει με τη μορφή, την τεχνική και τα λογοτεχνικά είδη, ζει με τη φαντασία του. Η συγγραφική πράξη δείχνει στον μαθητή με απτό τρόπο ότι η γλώσσα είναι νοητικό εργαλείο, αποτελεί τρόπο σύλληψης, παράστασης και ερμηνείας του κόσμου χωρίς να γίνεται μάθημα.

Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου με τις ιστορίες των παιδιών. Για την ανάγνωση αυτών των ιστοριών μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: https://read.bookcreator.com/QKH3uZGiiATD8uvj8NtTquDxkMz1/Z6PEK9pxRHCgOHB0vD-AFg