Περιβαλλοντική Αγωγή στην Εκπαίδευση

περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση

Η Περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση αποτελεί σήμερα τρέχον ζήτημα. Το Περιβάλλον και η Αγωγή είναι έννοιες που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, καθώς και οι δύο στηρίζονται στη φύση, στην επιστήμη, στη γνώση, στην αισθητική. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το “σπίτι” μέσα στο οποίο ζούμε, μεγαλώνουμε εμείς και τα παιδιά μας. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε με ευημερία και να αναπτυχθούμε, η προστασία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υψίστης σημασίας. Πρωταρχικός στόχος λοιπόν είναι η εμπέδωση ότι καταστρέφοντας το βιοφυσικό περιβάλλον, καταστρέφεται το “μεγάλο σπίτι”. Γι’ αυτό το λόγο προβάλλει η ανάγκη για προστασία του, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η Περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση αποτελεί επιτακτική προτεραιότητα να επαναπροσδιοριστούν οι επιλογές για μία βιώσιμη κοινωνία και ένα βιώσιμο μέλλον είναι η αφετηρία για τη λύση του προβλήματος της καταστροφής του περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντική Αγωγή στην Εκπαίδευση: Το μέσο για την επίτευξη της βιωσιμότητας

Η Περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ως καίριο εργαλείο στη συνειδητοποίηση αυτή. Θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει τις έννοιες της Αγωγής και του Περιβάλλοντος με τα πόδια ενός ανθρώπου, όπου το ένα υποστηρίζει το άλλο, για να μπορεί να σταθεί και να ζήσει αρμονικά. Η συνύπαρξη και των δύο μπορούν να αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα και να δώσουν ελπίδα για τη δημιουργία ενός νέου προτύπου ανάπτυξης, αυτό της αειφορίας. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί και στα δυο του πόδια και να περπατήσει χρειάζεται να αποκτήσει γνώση, αγάπη και ενσυναίσθηση για το περιβάλλον. Ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι μέσα από την περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση. Αυτή έχει καθήκον να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει τους αυριανούς πολίτες, να δημιουργήσει κριτικά σκεπτόμενα άτομα με σκοπό να οξύνει την ικανότητα τους να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για θέματα βιωσιμότητας.

Αρχικά, η βασική γνώση των περιβαλλοντικών προβλημάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί το πρώτο βήμα στη συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης μας με την καταστροφή του περιβάλλοντος. Οι κλιματικές αλλαγές, η υπερκατανάλωση σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικών πόρων, η ατμοσφαιρική και η θαλάσσια ρύπανση είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που χρήζουν άμεσα λύσης. Οι τραγικές συνέπειες αυτών αποκαλύπτονται όχι μόνο στην υγεία των ανθρώπων αλλά και των ίδιων των ζώων. Η εξαφάνιση ειδών του ζωικού βασιλείου, η καταστροφή του φυσικού οικοσυστήματός τους, της χλωρίδας και της πανίδας είναι αποδείξεις πως η αμέλεια των ανθρώπινων ενεργειών καταστρέφει το χώρο διαβίωσης τους. Πώς μπορεί να αλλάξει όμως αυτή η δυσάρεστη κατάσταση; Η απάντηση είναι μέσα από την περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, και ιδιαίτερα στο Δημοτικό.

Εκπαιδευτική Προσέγγιση για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Η εμπλουτιζόμενη εμπειρία επιστημόνων που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση, μπορεί μέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία με μαθητές να διευρύνει τους ορίζοντες και να διαμορφώσει την κατάλληλη συμπεριφορά αναπτύσσοντας αξίες προσανατολισμένες στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο ακόμη και καλό είναι να μη βασίζεται αποκλειστικά σε δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο. Αντίθετα, οφείλει να δημιουργήσει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και προσέγγισης προς το περιβάλλον. Η συστηματική παρατήρηση, η μελέτη στο πεδίο αυτό και η προτροπή για κινητοποίηση μπορεί να δημιουργήσει έναν οικολογικό πολιτισμό με θεμέλια το σεβασμό και την αγάπη για τη φύση. Η συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης της Αγωγής με το Περιβάλλον αποτελεί το κλειδί για ένα αειφόρο μέλλον μέσα από τη βιωματική μάθηση. Η περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση έχει καθήκον να διδάξει την ανάγκη να διαφυλάξουμε το ‘‘σπίτι’’ στο οποίο ζούμε θέτοντας τις καλύτερες προϋποθέσεις και συνθήκες ζωής για τα παιδιά μας.

Εν κατακλείδι η περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση έχει σκοπό να βοηθήσει όλους όσοι θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζονται για να αποφασίζουν και να δρουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούνται λιγότερα προβλήματα στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας μία αειφόρο ανάπτυξη. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πολυδιάστατα. Ωστόσο με την ευαισθητοποίηση μέσα από την περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση, και με ενέργειες για διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος,  η οικολογική κρίση που βιώνουμε σταδιακά θα εξαλείφεται.

«Ο δρόμος για ένα υγιές περιβάλλον δεν είναι χαραγμένος, μπορούμε να τον δημιουργήσουμε μόνο περπατώντας!»

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την περιβαλλοντική αγωγή στην εκπαίδευση αλλά και την ιδιωτική εκπαίδευση, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα μας Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.