Ολυμπιάδα Γνώσης επί Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων!

Με 3 ομάδες τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα Γνώσης επί Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων με θέμα: «Καλύτερη γνώση έναντι των καταστροφών», υπό την αιγίδα της Ανοιχτής Μερικής Συμφωνίας για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για τις ομάδες:  FREE_TEAM 1, αποτελούμενη από τους  Βασιλειάδου Α., Μαγκρίδη Ά., Ουζούνη Α. και Παλάσκα Α.,  FREE_TEAM 2, από τις Αναγνωστοπούλου Α.-Ε., Αναγνωστοπούλου Κ.-Μ. και Κοτροπούλου Α. και FREE_TEAM 3 από τις Αραμπατζή Ζ.-Μ., Ντρέτσα  Ά., Συμεωνίδου Α. καιΤσιτσιρίκου Σ., με  υπεύθυνους τους καθηγητές από το Γυμνάσιο και Λύκειο : Δ. Κοτρόπουλο, Π. Μοσχοπούλου και Π.  Φρυγανιώτη.

Στόχος της Ολυμπιάδας είναι η προώθηση της γνώσης στον τομέα των κινδύνων, καθώς και των σχετικών προληπτικών μέτρων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος BeSafeNet της ως άνω Συμφωνίας, με ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας http://www.besafenet.net. Το BeSafeNet αποτελεί εργαλείο ενδυνάμωσης της αντίληψης του κινδύνου ανάμεσα στους πολίτες. 

Οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές προκαλούν μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οικονομικές ζημίες. Η πρόληψη πολλών από αυτών δεν είναι δυνατή, υπάρχει όμως τρόπος να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος καταστροφών με την ανταλλαγή έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών, σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με τη φύση, τις αιτίες και τις συνέπειες φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Η ευρεία διάδοση τέτοιου είδους πληροφοριών θα βοηθήσει στη βέλτιστη κατανόηση των πιθανών κινδύνων και επομένως στην καλύτερη προστασία από τις καταστροφές.