«Το Report και το Block είναι θάρρος στο Διαδίκτυο» από μαθητές της Στ΄ Δημοτικού.

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (https://www.betterinternetforkids.eu), με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των Online τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο.

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί φέτος στις 08-02-2022 σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο. Την ευθύνη της οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Saferinternet4kids το οποίο λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής.

Οι μαθητές μας συμμετείχαν στον Διαγωνισμό με τις παρακάτω εργασίες:

1. Ατομικές και Ομαδικές ΖωγραφιέςΑφίσες από μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης του Δημοτικού μας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού: «Το Report και το Block είναι θάρρος στο Διαδίκτυο»

Δείτε το pdf αρχείο: «Το Report και το Block είναι θάρρος στο Διαδίκτυο»

2. Ατομική Εργασία από μαθητή της Στ΄ τάξης από το Ιδιωτικό Δημοτικό μας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού: « Το Report και το Block είναι θάρρος στο Διαδίκτυο»

Δείτε το pdf: Διαδικτυακός Εκφοβισμός

3. Ομαδική Εργασία από μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού μας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού: « Το Report και το Block είναι θάρρος στο Διαδίκτυο»

Δείτε το pdf: Blue Whale

4. Ομαδική Εργασία από μαθήτριες της Στ΄ τάξης του Δημοτικού μας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού: « Το Report και το Block είναι θάρρος στο Διαδίκτυο»

Δείτε το pdf: Διαδικτυακός εκφοβισμός

5. Ομαδική Εργασία από μαθήτριες της Στ΄ τάξης του Δημοτικού μας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού: « Το Report και το Block είναι θάρρος στο Διαδίκτυο»

Δείτε το παιχνίδι στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch: Δικλείδες Ασφαλείας στο  διαδίκτυο