Ο «Κρυπτογραφικός Κώδικας» … των Φιλικών!

Στo πλαίσιo των συνεχών εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ,έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ,οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης επισκέφθηκαν το περίπτερο 13 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και project βασιζόμενα στον αγώνα των Ελλήνων της εποχής εκείνης.  Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ,η οποία τελούνταν υπό την επίβλεψη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,  ήταν η ίδρυση και η οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας. Το «Ελευθερία ή Θάνατος» των σκλαβωμένων Ελλήνων ,που οδήγησε  τρεις ανθρώπους στην δημιουργία μιας  μικρής ομάδας η οποία αποτέλεσε τον πυρήνα για την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα , παρουσιάστηκε στην έκθεση μέσα από βίντεο συλλογές και κείμενα της εποχής. Στη συνέχεια τα παιδιά κλήθηκαν αφού χωρίστηκαν σε ομάδες να δημιουργήσουν τον περίφημο «Κρυπτογραφικό Κώδικα» των φιλικών (Κωδικός Φιλικός) μέσω του οποίου συνεννοούνταν για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Τούρκους. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μετενσαρκώσουν τη ιδιότυπη γλωσσική επικοινωνία της εποχής , προτείνοντας δικές τους ιδέες και χρησιμοποιώντας «ψευδώνυμα». Με αυτόν τον τρόπο τιμήσαμε για άλλη μία φορά την «Τιμώμενη Ελλάδα».