«Τι μας ενώνει… Τι μας χωρίζει»

Ημερίδες Γυμνασίου, τι μας ενώνει

Στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας επιλέχθηκε η πραγματοποίηση της δράσης: «Τι μας ενώνει… Τι μας χωρίζει…»  από την Ψυχολόγο του Σχολείου μας  Τ. Σαμαρά,

MSc Παιδική και Εφηβική Ψυχική Υγεία Εκπαίδευση στην Συστημική Θεραπεία, με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν στοιχεία τόσο της δικής τους προσωπικότητας όσο και των άλλων συμμαθητών τους, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η αυτογνωσία τους και να καλλιεργηθεί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. 

Η Δράση στηρίχτηκε στην αρχή ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τον σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου αποτελεί η αναγνώριση της αξίας τόσο του εαυτού μας όσο και των άλλων και η αποδοχή της διαφορετικότητας ως παράγοντα που πλουτίζει και δίνει νόημα στην ύπαρξή μας. Οι ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες της δράσης ήταν ασκήσεις βιωματικής ενσυναίσθησης, που ενέπλεξαν ενεργητικά όλους τους συμμετέχοντες και ισχυροποιούν τη δυναμική της ομάδας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Θεάτρου και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  του Γυμνασίου – Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας και απευθύνθηκε στους μαθητές και στις μαθήτριες των τάξεων της Α’ Γυμνασίου.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, στόχος είναι :

  • Να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες αυτογνωσίας και δεξιότητες ενσυναίσθησης.
  • Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μέλη μιας ομάδας, η οποία χαρακτηρίζεται

τόσο από ομοιότητες όσο και από διαφορές.

  • Να καλλιεργήσουν την αίσθηση του ανήκειν σε διαφορετικές ομάδες.
  • Να ενθαρρυνθούν για την υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την αποδοχή του διαφορετικού.
  • Να αποκτήσουν θετική αυτό-αξιολόγηση, συνείδηση του ρόλου τους στην ομάδα και το αίσθημα της ασφάλειας.

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι, σύμφωνα με το Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, μια κατεξοχήν διαθεματική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της Σχολικής ζωής και στη σύνδεση του Σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα.